Ubuntu

Ubuntu

Sort by: Newest posts
Avatar

Quản lý các package trong Ubuntu

2.3K 1 0
2
Avatar

Hướng dẫn sử dụng Sophos Anti-virus cho Ubuntu

513 0 1
 • Avatar
0
Avatar

Tùy biến messages khi bạn mở terminal trên ubuntu sao cho đẹp và độc

1.0K 2 1
 • Avatar
11
Avatar

CÀI ĐẶT ZABBIX TRÊN SERVER UBUNTU 16.04 (P1)

2.2K 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Làm thế nào để xây dựng 1 máy chủ WEB trên VPS Linux ???

1.0K 4 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

IBus Teni - Bộ gõ tiếng việt cho Linux mới 2018! Tuyệt Vời!

13.7K 3 10
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Hướng dẫn lập trình Swift trên Ubuntu Linux

433 0 0
0
Avatar

Tổng hợp các phần mềm nên cài đặt trên Ubuntu

4.8K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Hướng dẫn deploy project Laravel lên VPS Ubuntu

5.8K 6 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Hướng dẫn cách convert video và audio thông qua FFmpeg

2.8K 1 0
3
Avatar

Hướng dẫn cài đặt Android Studio trên Window và Ubuntu.docx

2.6K 0 0
-5
Avatar

Linux bắt nguồn từ đâu ?

5.0K 36 36
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
69
Avatar

Làm Việc Với Hệ Điều Hành Ubuntu

1.5K 6 0
5
Avatar

Ubuntu 18.04 LTS có gì mới và làm sao để upgrade?

3.9K 0 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 2 - Dockerfile)

46.3K 88 39
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
210
Avatar

Some funny Linux Command

346 1 0
7
Avatar

[Java] Chạy file .jar như một service trên linux

2.4K 0 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Hello World Với Java - Dành Cho Linux

129 0 0
0
Avatar

Write Linux Init Script

886 1 0
4
Avatar

Một số command line tool hữu ích trên Ubuntu

1.1K 0 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.