Ubuntu

Ubuntu

Sort by: Newest posts
Avatar

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 5

1.3K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 4

538 3 0
8
Avatar

Tài khoản người sử dụng và phân quyền truy cập tệp trên Ubuntu (P1)

231 2 0
4
Avatar

Làm sao để thêm Eclipse vào menu và mục yêu thích trên Ubuntu

133 1 4
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 3

1.8K 5 0
9
Avatar

Cài đặt WordPress trên localhost bằng XAMPP (Ubuntu 18.04)

368 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Unix/Linux P1

695 2 1
 • Avatar
5
Avatar

Fix lỗi xdebug ver 3.0.1 không hoạt động trên ubuntu

236 2 0
4
Avatar

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 2

744 1 0
3
Avatar

Các phím tắt sử dụng ubuntu hiệu quả

633 4 0
3
Avatar

Làm thế nào để có 1 terminal xịn ?

1.6K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 1

2.7K 14 0
11
Avatar

Nhận diện khuôn mặt trên Ubuntu với Howdy.

379 0 0
2
Avatar

Cách cài đặt ubuntu song song với windows

58 0 1
 • Avatar
1
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 3): Cấu hình Github và Deploy bằng cơm

503 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Thêm tất cả alias vào máy mới trong vòng 5s (không cần tìm và copy)

159 1 0
2
Avatar

WebRTC và Install Janus on Ubuntu 18.04

1.1K 3 1
 • Avatar
3
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 2): Cài đặt các thành phần cần thiết để chạy PHP Application

408 0 0
1
Avatar

Hướng dẫn tạo máy ảo Ubuntu bằng Hyper-V trên Windows 10 năm 2020

1.7K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 1): Làm thế nào để có VPS cho riêng mình?

1.4K 1 12
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.