Ubuntu

Ubuntu

Sort by: Newest posts
Avatar

Gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm đã cài đặt trên Ubuntu

1.1K 1 0
4
Avatar

Tài khoản người sử dụng và phân quyền truy cập tệp trên Ubuntu (P2)

479 1 0
3
Avatar

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 5

1.4K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 4

594 3 0
8
Avatar

Tài khoản người sử dụng và phân quyền truy cập tệp trên Ubuntu (P1)

511 2 0
4
Avatar

Làm sao để thêm Eclipse vào menu và mục yêu thích trên Ubuntu

157 1 4
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 3

1.8K 5 0
9
Avatar

Cài đặt WordPress trên localhost bằng XAMPP (Ubuntu 18.04)

588 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Unix/Linux P1

916 4 1
 • Avatar
7
Avatar

Fix lỗi xdebug ver 3.0.1 không hoạt động trên ubuntu

290 2 0
4
Avatar

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 2

840 1 0
3
Avatar

Các phím tắt sử dụng ubuntu hiệu quả

663 4 1
 • Avatar
3
Avatar

Làm thế nào để có 1 terminal xịn ?

2.0K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 1

3.0K 14 0
11
Avatar

Nhận diện khuôn mặt trên Ubuntu với Howdy.

530 0 0
2
Avatar

Cách cài đặt ubuntu song song với windows

130 0 1
 • Avatar
1
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 3): Cấu hình Github và Deploy bằng cơm

923 3 3
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Thêm tất cả alias vào máy mới trong vòng 5s (không cần tìm và copy)

177 1 0
2
Avatar

WebRTC và Install Janus on Ubuntu 18.04

1.5K 3 1
 • Avatar
4
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 2): Cài đặt các thành phần cần thiết để chạy PHP Application

639 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.