Oh My Zsh

Oh My Zsh

Sort by: Newest posts
Avatar

Gitstatus - ZSH theme "nhỏ nhưng có võ" dành cho anh em coder!

1.2K 2 0
15
Avatar

Mang câu lệnh của Ubuntu lên Windows 10 bằng WSL

2.0K 2 0
14
Avatar

Cách cài đặt zsh và zsh-autosuggestions trên Ubuntu

18.1K 17 18
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
48
Avatar

Các lập trình viên trên toàn thế giới đang thiết lập alias như thế nào?

512 2 0
4
Avatar

Cài Oh My Zsh, Powerlevel10k, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

10.9K 57 14
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
53
Avatar

Terminal bớt tẻ nhạt và dễ sử dụng với Terminator và Zsh trên Ubuntu

16.8K 13 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
19
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.