Oh My Zsh

Oh My Zsh

Sort by: Newest posts
Avatar

[Setup] Terminal quá nhàm chán, hãy dùng ZSH!

818 3 0
2
Avatar

Gitstatus - ZSH theme "nhỏ nhưng có võ" dành cho anh em coder!

1.5K 2 0
15
Avatar

Mang câu lệnh của Ubuntu lên Windows 10 bằng WSL

3.5K 2 0
14
Avatar

Cách cài đặt zsh và zsh-autosuggestions trên Ubuntu

35.1K 23 19
  • Avatar
  • Avatar
56
Avatar

Các lập trình viên trên toàn thế giới đang thiết lập alias như thế nào?

763 2 0
5
Avatar

Cài Oh My Zsh, Powerlevel10k, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

22.7K 76 16
  • Avatar
  • Avatar
70
Avatar

Terminal bớt tẻ nhạt và dễ sử dụng với Terminator và Zsh trên Ubuntu

19.8K 17 3
  • Avatar
  • Avatar
20
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.