Oh My Zsh

Oh My Zsh

Sort by: Newest posts
Avatar

Gitstatus - ZSH theme "nhỏ nhưng có võ" dành cho anh em coder!

1.3K 2 0
15
Avatar

Mang câu lệnh của Ubuntu lên Windows 10 bằng WSL

2.4K 2 0
14
Avatar

Cách cài đặt zsh và zsh-autosuggestions trên Ubuntu

24.9K 22 19
  • Avatar
  • Avatar
52
Avatar

Các lập trình viên trên toàn thế giới đang thiết lập alias như thế nào?

588 2 0
4
Avatar

Cài Oh My Zsh, Powerlevel10k, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

15.1K 63 16
  • Avatar
  • Avatar
61
Avatar

Terminal bớt tẻ nhạt và dễ sử dụng với Terminator và Zsh trên Ubuntu

18.0K 15 3
  • Avatar
  • Avatar
20
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.