windows

windows

Sort by: Newest posts

GWSL - Giải pháp tốt nhất GUI trên WSL2 năm 2020.

422 0 0
4

Test thử ba loại API chụp màn hình Windows

55 0 0
0

Những thủ thuật trên Windows 10

236 0 0
2

Biến chiếc PC chạy Windows thành chiếc máy tính hoàn hảo cho dev

3.5K 10 7
16

Win-KeX - kéo Windows và Kali hoà làm một

683 3 2
7

Leo thang đặc quyền trong Windows - Windows Privilege Escalation #2: Stored Credentials, Kernel Exploits, Scheduled Tasks, ...

454 2 0
4

Leo thang đặc quyền trong Windows - Windows Privilege Escalation #1: Service Exploits

857 3 1
12

Làm thế nào để RCE trên Windows từ Linux?

201 1 0
2

Làm thế nào để chuyển đổi tài khoản trên Windows (How do I switch users in Windows)?

423 0 2
3

Bạn thích dùng Windows nhưng lại muốn có cảm giác gõ code trên Linux

2.0K 6 0
12

Sửa lỗi GRUB (bootloader) sau khi cài lại Windows trong trường hợp cài dual boot

2.0K 1 0
0

Gõ Terminal trên Windows 10. Tại sao không?

2.5K 2 0
6

[Linux]11 lý do tại sao Linux lại tốt hơn Windows | 11 Reasons Why Linux Is Better Than Windows

2.4K 2 11
7

RAT là gì? Hướng dẫn xây dựng hệ thống điều khiển nhiều thiết bị(Botnet) với RAT Pupy.(Phần 2)

240 2 2
4

[Bài dịch] Tôi đã từ bỏ Windows và chuyển sang sử dụng Linux như thế nào

2.3K 3 1
14

RAT là gì? Hướng dẫn xây dựng hệ thống điều khiển nhiều thiết bị(Botnet) với RAT Pupy.(Phần 1)

693 3 2
2

PHP Web Applications' database configurations in Windows 10 Pro and Windows 10 Home using Docker

99 0 1
3

Tìm hiểu về lỗ hổng CVE 2017-0016 (Phần II)

156 0 0
3

Holographic Computing Possibilities with Windows Mixed Reality App Development

33 0 0
0

Docker Download and Installation

166 0 1
4