+3

Codeception Phần 2: Hướng dẫn cài đặt tool

Trong bài giới thiệu phần 1: Giới thiệu tổng quan về codeception, các bạn đã thấy được các ưu điểm của tool codeception trong việc viết test case và thực hiện test. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước cài đặt tool này trên máy của mình. Có 2 phương pháp cài đặt để các bạn có thể lựa chọn phương pháp tối ưu cho mình.

1. Phương pháp 1

1. Các bạn vào link sau: codeception.com, click vào button Install

Selection_016.png

2. Copy dòng lệnh sau vào Terminal chạy

wget http://codeception.com/codecept.phar Selection_017.png

Selection_018.png

Màn hình đang chạy lệnh trên như sau:

Selection_019.png

3. Chạy tiếp dòng lệnh sau

$ sudo mv codecept.phar /usr/local/bin/codecept

$ sudo chmod +x /usr/local/bin/codecept Selection_021.png

Đến đây chúng ta đã cài đặt xong tool codeception theo phương pháp 1.

2. Phương pháp 2

1. Click button Download Codeception

Selection_024.png

2. Download bộ cài xuống máy

Selection_025.png

3. Vào thư mục download để chạy câu lệnh sau

$ sudo mv codecept.phar /usr/local/bin/codecept Selection_026.png

4. Chạy tiếp câu lệnh sau

$ sudo chmod +x /usr/local/bin/codecept

Selection_027.png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong 2 phương pháp cài đặt tool codeception.

3. Tạo folder test

Chúng ta tạo 1 folder test có tên là test_codecept ở Desktop và 1 file bootstrap

$ mkdir test_codecept

Selection_029_1.png

Thư mục được tạo ra như sau:

Selection_038.png

4. Cài Java

Mục đích của việc cài tool Java là để khi mỗi lần run test code trong codeception thì nó tự động show ra hình ảnh từng bước thực hiện của test case đó. Chúng ta chạy các câu lệnh sau trong Terminal:

  1. sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java Selection_031.png

  2. sudo apt-get update Selection_032.png

  3. sudo apt-get install oracle-java8-installer Selection_033.png

  4. sudo apt-get install oracle-java8-set-default

Selection_034.png

  1. Vào đường link dưới và thực hiện download

http://selenium-release.storage.googleapis.com/index.html?path=2.44/

Selection_039.png

Sau đó chạy câu lệnh sau: sudo java -jar /path/to/selenium.jar

4. Bắt đầu sử dụng tool

1. Tạo test code

Với các câu lệnh đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng, chúng ta bắt đầu thực hiện việc viết test code.

Selection_037.png

2. Chạy lệnh run test code

Lệnh run codecept: codecept run

Selection_040.png

3. Kết qủa test

Selection_043.png

Sau mỗi lệnh run, kết qủa test là OK sẽ được bôi màu xanh, kết qủa là NG sẽ được bôi màu đỏ, NG tại câu lệnh nào cũng sẽ được chỉ ra.

4. Show ra các bước thực hiện của test case

Do đã cài tool Java, nên khi chạy lệnh run test code thì tool sẽ show ra hình ảnh chạy theo từng bước như test case mô tả. Selection_036.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.