+4

Mobile Game Testing

mobile-game-testing.png

Test các mobile game khác với test các ứng dụng thông thường. Hiệu quả trong việc test mobile game xuất phát từ một phương pháp có cấu trúc và có hệ thống, có thể sử dụng test automation framework cùng với quy trình của bạn. Quan điểm của test là để xác định lỗi và giúp các developer loại bỏ chúng. Nhìn chung có hai hình thức khác nhau trong testing có thể được phân loại như là một Black-Box test và White-Box test. Chúng không khác mấy khi test game nhưng cũng có những mục tiêu hơi khác nhau. Black-box testing- tập trung vào các khía cạnh của các chức năng và lối chơi tổng thể của game. Ví dụ, Test về hình ảnh giao diện người dùng, trải nghiệm người dùng giao diện trực quan, menu, các yếu tố đồ họa, hiệu ứng đặc biệt, animation, và gameplay thực tế là những thứ được test với phương pháp Black-box. White-box testing - tập trung vào các kiến trúc, tích hợp và các khía cạnh mang tính hệ thống của game như: các thành phần của bên thứ ba như thế nào, databases, social media/external, cũng như graphics/game engines, audio play… tích hợp vào của bạn game.

Dưới đây là một vài quan điểm trong việc test game:

Kiểm tra hiệu ứng âm thanh và nhạc nền ( Background music & sound effects)

Kiểm tra chế độ ON/OFF âm thanh và background music của game

Kiểm tra âm thanh khi nhận cuộc gọi

Kiểm tra hiệu ứng âm thanh nếu được đi kèm với action các mode của game, Khi di chuyển màn hình, click button, trường hợp đặc biệt #)

Kiểm tra chế độ ON/OFF âm thanh của thiết bị

Kiểm tra hiệu ứng rung nếu có ( Có quà tặng, xuất hiện nhân vật trợ giúp, động đất...)

Giao diện người dùng ( User Interface)

Kiểm tra các chế độ màn hình ngang, dọc khi chơi

Kiểm tra các hình ảnh động, chuyển động của nhân vật, đồ họa, Zoom In / Out (tất cả cử chỉ)

Không có vết cắt clipping ( Ví dụ như cắt ảnh nền, ảnh icon)

Kiểm tra xem một đối tượng có trùng lặp với đối tượng khác ( Ví dụ button bị chèn lên bảng, text hoặc hai button bị chèn lên nhau...)

Kiểm tra xem chỉ số loading được hiển thị ở bất cứ chỗ nào yêu cầu ( Ví dụ khi thực hiện cài đặt, khi thực hiện search, send message...)

Kiểm tra ký tự có bị vỡ hoặc bị tràn ra ngoài không

Kiểm tra việc enable/disable hình ảnh, icon, button...

Kiểm tra Title của màn hình ( Kiểm tra khi vào trực tiếp màn hình hoặc gián tiếp thông qua link)

Kiểm tra title của message, mô tả của message, nhãn hiển thị phù hợp

Kiểm tra thanh cuộn ( Trường hợp list danh sách hiển thị, cần phải xem xét trường hợp quá 20 items, kéo thanh cuộn lên xuống có làm thay đổi hiển thị item không)

Phần hiển thị font chữ ( màu sắc, kích cỡ..)

Kiểm tra các đối tượng khác ( Ví dụ nếu kiểm tra một chiếc xe chạy, bạn cần nhìn vào còn đường, người đi lại, và đối tượng khác như tòa nhà)

Hiệu năng (Performace)

Kiểm tra thời gian loading của game (Ví dụ: khi startup từ icon, xử lý các action, di chuyển màn hình,..)

→ Đảm bảo rằng bất cứ hành động nào không lấy bất cứ nhiều thời gian xử lý, flow của game phải chạy nhanh

Điểm chơi ( score)

Kiểm tra cách tính điểm của game

Kiểm tra bảng xếp hạng chung/ tháng/ tuần/ ngày...

Kiểm tra chức năng đăng ký điểm

Kiểm tra format ( Ví dụ format có dấu chấm bắt buộc có ở phần điểm đối với KH là người nước ngoài)

Kiểm tra mỗi khi qua level thì điểm thưởng cũng được tăng tương ứng

Kết thúc game (Time out)

Kiểm tra thời gian time out: Làm các hành động khi thời gian đã time out ( tap đa điểm trên màn hình kết thúc, tiếp tục chơi, chơi lại từ đầu)

Xử lý đa nhiệm (Multitasking)

Switch giữa các app khác nhau và game chơi, kiểm tra âm thanh, điểm, giao diện, thời gian time out...

Chế độ tạm dừng (Pause)

Kiểm tra nếu game đang bị dừng khi có cuộc gọi đến hoặc đa nhiệm hoặc sleep mode, tap button Home...

Chế độ setting (Save settings)

Kiểm tra các thiết lập ON/OFF của thiết bị có được lưu sau khi setting không

Logon/log out, kiểm tra thiết lập đó có được lưu không

User phải chơi thua các ván trong các điều kiện ở trên

User profile

Lấy các kiểu hình ảnh của profile người chơi và kiểm tra

Lấy số đặc biệt, ký tự, dấu cách trong tên và check

Password phải được che dấu đi

Tính năng Chat

Kiểm tra ảnh Profile người gửi, người nhận

Giới hạn tối đa của nội dung chat

Kiểm tra notification khi có tin nhắn chat đến

Nhập ký tự rỗng, đặc biệt và kiểm tra

Tính chức năng

Cần kiểm tra phạm vi game, logic của game

Chơi lần lượt các bài khi qua level, hoặc cho đến level cuối cùng ( Có thể nhờ bên dev set code để có thể chơi được toàn bộ level)

Kiểm tra điểm thưởng

Kiểm tra điểm tăng khi qua level

Kiểm tra cho những action multi tap ( ví dụ trong đường đua chúng ta giữ chân ga và đồng thời phím trái phải)

Các tùy chọn menu

Các mode game khác nhau/ vị trí

Multiplayer game ( chế độ nhiều người chơi)

Kiểm tra Session expiry

Login/log out

Đăng ký khi bắt đầu chơi

Xác nhận tài khoản ( nhận mail xác nhận)

Login khi sau khi đăng ký khi chưa được xác nhận tài khoản ( không click bằng link)

Kiểm tra trường hợp quên pass

Flow normal của game

Kiểm tra khi Thắng/ thua/ Hòa

Kiểm tra số liệu thống kê của user

Kiểm tra cơ hội/ từ chối cơ hội/ nhận cơ hội

Kiểm tra hình phạt

Kiểm tra lượt người chơi ( có thể chơi, hoặc pass qua lượt)

Kiểm tra khi hết thời gian ( đối với 1 người chơi)

Kiểm tra điểm cho hai người chơi khi game kết thúc

Memory leak

Chơi game trong trường hợp memory thấp

Network

Kiểm tra chơi ở các mode online/ offline

Mode 3G, 2G, 4G, wifi...

Language

Check support ngôn ngữ (nếu có)

Size

User sẽ không thích nếu game của bạn chiếm quá nhiều bộ nhớ máy

Device, OS

Kiểm tra size màn hình support và version OS

Đôi khi chúng ta cần kiểm tra với các hướng dẫn OS cũng tốt. Ví dụ như wp7 cần check trên hai nền bg sáng và tối

Các option Share

Post điểm qua mail/ fb/ twitter Check các bài post, send message trên mail/ fb/ twitter. các link liên kết đúng và các icon của application hiển thị đúng trong bài Với twitter, check nhập quá 140 ký tự

Trong quá trinh install app

Nếu nhạc chạy và chúng ta bắt đầu install app thì music phải dừng mà không phải sử dụng quyền user. step:

  1. chơi file nhạc
  2. cài đặt app
  3. xác nhận trong lúc app load thì app ko bị dừng hay bị stop khi nhạc đang chạy

Interuption

Nếu app (game) đang ở chế độ chạy, sau đó kiểm tra hành vi ngắt như bluetooth, infra red hoặc call/ sms, quit game đột ngột.

Download/ Install/ Uninstall/ Upgrade

Kiểm tra vị trí lưu game sau khi dowload

Kiểm tra hiển thị logo, tên game sau khi Install xong

Uninstall game có ảnh hưởng tới các phần khác của device không

Upgrade game với bản lasted version và trong lúc migrate toàn bộ dữ liệu thì phải vẫn tồn tại điểm và profile của user

Battery effect

Nếu pin yếu/ chuyển cell khi chơi điểm có save ko?

KẾT LUẬN

Có thể nói việc test bất kỳ một game nào, dù lớn hay nhỏ, dù online hay offline, dù là một game đơn giản hay phức tap… nhiệm vụ của bạn là phải test nó bằng tất cả những khả năng và kiến thức của mình. Những quan điểm trên hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn phần nào.

Nguồn: http://testdroid.com/tech/mobile-game-testing-the-importance-and-difference-from-app-testing


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.