Phan Hoang Minh

@minhp

Những hệ thống lớn như Facebook, Twitter, Instagram sinh ra ID bằng cách nào?

1025 13 0
1

“Vào công ty lớn dễ trưởng thành hơn” là một sự lừa dối

1010 6 0
5

10 xu hướng công nghệ đáng chú ý nhất trong năm 2017

732 2 0
0

Tại sao khái niệm hướng đối tượng lại là đồ bỏ đi?

2144 7 1
5

Những dấu chân của nhân loại trên con đường đến với lập trình hướng đối tượng (phần cuối)

305 1 0
0

Những dấu chân của nhân loại trên con đường đến với lập trình hướng đối tượng (phần 3)

182 0 0
1

Những dấu chân của nhân loại trên con đường đến với lập trình hướng đối tượng (phần 2)

355 1 0
0

Những dấu chân của nhân loại trên con đường đến với lập trình hướng đối tượng (phần 1)

365 3 0
1

Luận về UI trên smartphone : tại sao việc liên tục thêm chức năng sẽ phá hỏng một ứng dụng?

819 7 4
8

Những công cụ cần thiết khi làm ứng dụng Android, những class, những thư viện dành cho từng tính năng và so sánh đồng thời với iOS

1310 11 1
9

Những công cụ và dịch vụ tuyệt vời dành cho các lập trình viên iOS

447 5 0
5

Lỗi đã xảy ra và lỗi không xảy ra

302 1 0
1

Vấn đề tương thích với iOS 9 – những việc tôi nghĩ chúng ta cần làm

897 5 2
2

Một coder không có kĩ năng design cũng có thể tạo ra ứng dụng Web với 32 công cụ tiện lợi sau

3914 58 6
21

Luận về UI trên smartphone : làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

1372 12 0
7

Những nguyên tắc, những định luật của lập trình mà chúng ta nên có sẵn trong đầu

6373 40 6
28

Những nguyên tắc đảm bảo tính dễ đọc của method (Cyclomatic Complexity) - dành cho người mới lập trình

1747 14 0
3

React.js làm cho Ajax trở nên cực kì đơn giản

2147 15 0
3

React.js mà nhiều người đang nhắc đến, thích hợp cho những ứng dụng Web nào?

18278 38 2
28

Những thói quen xấu làm kìm hãm sự tiến bộ của các lập trình viên, mới bắt đầu làm chưa lâu, mà tôi đã nhận ra trong khi kèm cặp họ

8611 46 19
70