Continuous Integration

Continuous Integration

Sort by: Newest posts
Avatar

Cài đặt Local CI đơn giản cho Android team của bạn

361 2 0
7
Avatar

Gitlab CI and an example with Laravel project

1.4K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Có GitHub Actions rồi, cần gì CircleCI nữa?

1.4K 1 0
5
Avatar

Những lý do các QA xuất phát từ developer frontend như ReactJs hay VueJs nên sử dụng công cụ kiểm thử cypress cho website thay vì selenium.

633 0 0
3
Avatar

Continuous Integration là gì, tại sao bạn cần sử dụng nó?

3.5K 3 0
-2
Avatar

Build Jenkins, dockers, rails project

662 1 0
3
Avatar

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

2.5K 4 0
2
Avatar

[Viblo Deployment Day] Web Development Best Practices

795 11 0
15
Avatar

CI, CD và ... DevOps ???

29.5K 45 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
63
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

9.1K 6 10
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

3.6K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 2: Cài đặt và cấu hình Jenkins

14.3K 5 12
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

333 1 0
4
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 1: Giới thiệu về CI và Jenkins

20.2K 16 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Part 3 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Tích hợp CI / CD

2.9K 4 1
 • Avatar
6
Avatar

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

2.0K 1 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction

3.0K 6 1
 • Avatar
4
Avatar

Các thủ thuật để giấu secret key/password khỏi source control và ứng dụng với CI trong lập trình Android

2.6K 11 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Tự động hóa - Người trợ thủ đắc lực của dự án

640 3 0
4
Avatar

Hướng dẫn kiểm thử tự động cho Android (continuous integration testing)

940 2 0
3

Continuous Integration


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.