Continuous Integration

Continuous Integration

Sort by: Newest posts
Avatar

Cài đặt Local CI đơn giản cho Android team của bạn

422 2 0
7
Avatar

Gitlab CI and an example with Laravel project

2.0K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Có GitHub Actions rồi, cần gì CircleCI nữa?

1.6K 1 0
5
Avatar

Những lý do các QA xuất phát từ developer frontend như ReactJs hay VueJs nên sử dụng công cụ kiểm thử cypress cho website thay vì selenium.

796 0 0
3
Avatar

Continuous Integration là gì, tại sao bạn cần sử dụng nó?

4.2K 3 0
-2
Avatar

Build Jenkins, dockers, rails project

714 1 0
3
Avatar

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

2.6K 4 0
2
Avatar

[Viblo Deployment Day] Web Development Best Practices

830 11 0
15
Avatar

CI, CD và ... DevOps ???

35.9K 55 5
 • Avatar
 • Avatar
75
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

9.8K 7 10
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

4.5K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 2: Cài đặt và cấu hình Jenkins

15.8K 6 12
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

387 1 0
4
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 1: Giới thiệu về CI và Jenkins

20.9K 17 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Part 3 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Tích hợp CI / CD

3.3K 7 1
 • Avatar
7
Avatar

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

2.3K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction

3.5K 7 1
 • Avatar
5
Avatar

Các thủ thuật để giấu secret key/password khỏi source control và ứng dụng với CI trong lập trình Android

2.8K 13 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Tự động hóa - Người trợ thủ đắc lực của dự án

730 3 0
4
Avatar

Hướng dẫn kiểm thử tự động cho Android (continuous integration testing)

1.0K 2 0
3

Continuous Integration


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.