Continuous Integration

Continuous Integration

Sort by: Newest posts

Cài đặt Local CI đơn giản cho Android team của bạn

311 2 0
7

Gitlab CI and an example with Laravel project

1.3K 3 2
10

Có GitHub Actions rồi, cần gì CircleCI nữa?

1.3K 1 0
5

Những lý do các QA xuất phát từ developer frontend như ReactJs hay VueJs nên sử dụng công cụ kiểm thử cypress cho website thay vì selenium.

568 0 0
3

Continuous Integration là gì, tại sao bạn cần sử dụng nó?

3.2K 3 0
-2

Build Jenkins, dockers, rails project

646 1 0
3

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

2.4K 4 0
2

[Viblo Deployment Day] Web Development Best Practices

784 11 0
15

CI, CD và ... DevOps ???

26.6K 43 4
57

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

8.8K 6 10
10

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

3.3K 1 3
4

Continuous Integration with Jenkins - Bài 2: Cài đặt và cấu hình Jenkins

13.9K 5 12
10

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

305 1 0
4

Continuous Integration with Jenkins - Bài 1: Giới thiệu về CI và Jenkins

19.7K 16 2
16

Part 3 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Tích hợp CI / CD

2.7K 4 1
6

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

2.0K 1 5
2

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction

2.9K 6 1
4

Các thủ thuật để giấu secret key/password khỏi source control và ứng dụng với CI trong lập trình Android

2.4K 11 2
9

Tự động hóa - Người trợ thủ đắc lực của dự án

583 3 0
4

Hướng dẫn kiểm thử tự động cho Android (continuous integration testing)

899 2 0
3

Continuous Integration