Continuous Integration

Continuous Integration

Sort by: Newest posts
Avatar

Cài đặt Local CI đơn giản cho Android team của bạn

464 2 0
7
Avatar

Gitlab CI and an example with Laravel project

2.5K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Có GitHub Actions rồi, cần gì CircleCI nữa?

1.8K 1 0
7
Avatar

Những lý do các QA xuất phát từ developer frontend như ReactJs hay VueJs nên sử dụng công cụ kiểm thử cypress cho website thay vì selenium.

907 0 0
3
Avatar

Continuous Integration là gì, tại sao bạn cần sử dụng nó?

4.7K 3 0
-2
Avatar

Build Jenkins, dockers, rails project

802 2 0
3
Avatar

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

2.8K 4 0
2
Avatar

[Viblo Deployment Day] Web Development Best Practices

846 11 0
15
Avatar

CI, CD và ... DevOps ???

43.3K 60 5
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

10.7K 8 10
Avatar

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

5.5K 5 3
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 2: Cài đặt và cấu hình Jenkins

17.4K 7 12
Avatar

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

427 1 0
4
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 1: Giới thiệu về CI và Jenkins

21.6K 20 2
  • Avatar
  • Avatar
16
Avatar

Part 3 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Tích hợp CI / CD

3.7K 7 1
  • Avatar
8
Avatar

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

2.4K 2 6
Avatar

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction

3.8K 7 1
  • Avatar
6
Avatar

Các thủ thuật để giấu secret key/password khỏi source control và ứng dụng với CI trong lập trình Android

3.0K 15 2
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Tự động hóa - Người trợ thủ đắc lực của dự án

816 3 0
4
Avatar

Hướng dẫn kiểm thử tự động cho Android (continuous integration testing)

1.0K 2 0
3

Continuous Integration


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.