Continuous Integration

Continuous Integration

Sort by: Newest posts

Những lý do các QA xuất phát từ developer frontend như ReactJs hay VueJs nên sử dụng công cụ kiểm thử cypress cho website thay vì selenium.

145 0 0
2

Continuous Integration là gì, tại sao bạn cần sử dụng nó?

961 2 0
-1

Build Jenkins, dockers, rails project

343 0 0
3

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

1.4K 3 0
2

[Viblo Deployment Day] Web Development Best Practices

662 11 0
15

CI, CD và ... DevOps ???

11.4K 16 4
14

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

4.9K 3 10
8

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

1.7K 1 3
4

Continuous Integration with Jenkins - Bài 2: Cài đặt và cấu hình Jenkins

8.3K 3 12
7

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

200 1 0
4

Continuous Integration with Jenkins - Bài 1: Giới thiệu về CI và Jenkins

10.5K 9 1
9

Part 3 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Tích hợp CI / CD

1.7K 4 1
6

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

1.2K 1 5
1

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction

1.7K 6 1
2

Các thủ thuật để giấu secret key/password khỏi source control và ứng dụng với CI trong lập trình Android

1.4K 10 2
6

Tự động hóa - Người trợ thủ đắc lực của dự án

393 3 0
4

Hướng dẫn kiểm thử tự động cho Android (continuous integration testing)

760 2 0
3

Continuous Integration