Continuous Integration

Continuous Integration

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Tổng quan về CI/CD trong ứng dụng phát triển phần mềm

1.0K 1 0
5
Avatar

Sử dụng Github Action tiết kiệm hơn

784 3 0
9
Avatar

CI, CD trong phát triển và vận hành dự án ở Viblo

1.4K 7 5
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Cài đặt Local CI đơn giản cho Android team của bạn

584 2 0
7
Avatar

Gitlab CI and an example with Laravel project

3.6K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Có GitHub Actions rồi, cần gì CircleCI nữa?

2.2K 1 0
8
Avatar

Những lý do các QA xuất phát từ developer frontend như ReactJs hay VueJs nên sử dụng công cụ kiểm thử cypress cho website thay vì selenium.

1.3K 1 0
4
Avatar

Continuous Integration là gì, tại sao bạn cần sử dụng nó?

5.9K 3 0
-2
Avatar

Build Jenkins, dockers, rails project

903 2 0
4
Avatar

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

3.0K 4 0
3
Avatar

[Viblo Deployment Day] Web Development Best Practices

874 10 0
15
Avatar

CI, CD và ... DevOps ???

57.1K 63 5
 • Avatar
 • Avatar
100
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

12.2K 10 10
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

7.1K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 2: Cài đặt và cấu hình Jenkins

20.9K 7 12
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

505 1 0
5
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 1: Giới thiệu về CI và Jenkins

23.1K 19 2
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Part 3 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Tích hợp CI / CD

4.6K 7 1
 • Avatar
9
Avatar

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

2.9K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction

5.5K 7 1
 • Avatar
8
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí