Continuous Integration

Continuous Integration

Sort by: Newest posts
Avatar

Cài đặt Local CI đơn giản cho Android team của bạn

552 2 0
7
Avatar

Gitlab CI and an example with Laravel project

3.2K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Có GitHub Actions rồi, cần gì CircleCI nữa?

2.1K 1 0
7
Avatar

Những lý do các QA xuất phát từ developer frontend như ReactJs hay VueJs nên sử dụng công cụ kiểm thử cypress cho website thay vì selenium.

1.1K 1 0
4
Avatar

Continuous Integration là gì, tại sao bạn cần sử dụng nó?

5.4K 3 0
-2
Avatar

Build Jenkins, dockers, rails project

875 2 0
4
Avatar

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

2.9K 4 0
3
Avatar

[Viblo Deployment Day] Web Development Best Practices

871 10 0
15
Avatar

CI, CD và ... DevOps ???

51.7K 61 5
 • Avatar
 • Avatar
99
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

11.7K 9 10
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

6.4K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 2: Cài đặt và cấu hình Jenkins

19.5K 6 12
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

489 1 0
5
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 1: Giới thiệu về CI và Jenkins

22.5K 19 2
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Part 3 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Tích hợp CI / CD

4.2K 6 1
 • Avatar
9
Avatar

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

2.7K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction

4.7K 7 1
 • Avatar
7
Avatar

Các thủ thuật để giấu secret key/password khỏi source control và ứng dụng với CI trong lập trình Android

3.2K 16 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Tự động hóa - Người trợ thủ đắc lực của dự án

966 3 0
4
Avatar

Hướng dẫn kiểm thử tự động cho Android (continuous integration testing)

1.1K 3 0
4

Continuous Integration


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.