Continuous Integration

Continuous Integration

Sort by: Newest posts

Cài đặt Local CI đơn giản cho Android team của bạn

219 2 0
6

Gitlab CI and an example with Laravel project

810 2 2
9

Có GitHub Actions rồi, cần gì CircleCI nữa?

913 1 0
3

Những lý do các QA xuất phát từ developer frontend như ReactJs hay VueJs nên sử dụng công cụ kiểm thử cypress cho website thay vì selenium.

382 0 0
3

Continuous Integration là gì, tại sao bạn cần sử dụng nó?

2.3K 3 0
-1

Build Jenkins, dockers, rails project

554 0 0
3

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

2.1K 3 0
2

[Viblo Deployment Day] Web Development Best Practices

741 11 0
15

CI, CD và ... DevOps ???

20.8K 36 4
43

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

7.7K 5 10
10

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

2.7K 1 3
4

Continuous Integration with Jenkins - Bài 2: Cài đặt và cấu hình Jenkins

12.4K 4 12
9

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

265 1 0
4

Continuous Integration with Jenkins - Bài 1: Giới thiệu về CI và Jenkins

17.8K 13 2
15

Part 3 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Tích hợp CI / CD

2.4K 4 1
6

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

1.7K 1 5
2

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction

2.4K 6 1
2

Các thủ thuật để giấu secret key/password khỏi source control và ứng dụng với CI trong lập trình Android

2.0K 10 2
6

Tự động hóa - Người trợ thủ đắc lực của dự án

490 3 0
4

Hướng dẫn kiểm thử tự động cho Android (continuous integration testing)

849 2 0
3

Continuous Integration