Dương Thị Vân

@duong.thi.van

Giảng dạy và hướng dẫn

Những lưu ý khi điều chuyển tester trong dự án

107 2 0
5

Plan khối lượng công việc của QA/tester khi thực hiện dự án/task (Số testcase)

5 khác biệt về kiểm thử trong mô hình Agile và mô hình truyền thống

338 0 0
1

Kiểm thử quả lắc/Kiểm thử thăm dò

171 3 0
3

Cung cấp các bằng chứng kiểm thử của bạn

HORENSO

179 7 0
7

Tích hợp Manual và Automated Testing trong Test Plan

237 6 0
5

Bạn có muốn tạo ra nhiều thử nghiệm trên những ý tưởng khác nhau từ chiếc "Mũ tư duy"

126 7 0
5

Lập kế hoạch cho những thử thách khi kiểm thử phần mềm trên thiết bị di động

172 6 0
5

Tâm thư của QA team gửi đến DEV lead và Project Manager

Cân nhắc chi phí và lợi ích của Mobile Test Automation

225 5 0
5

Pairwise testing & ứng dụng sinh case tự động

8 yếu tố quan trọng cho thành công của QA trong bất kỳ dự án nào

426 6 0
3

Thiếu những kỹ năng mềm sẽ cản trở con đường tới thành công của Test Manager như thế nào? (Phần 2)

Thiếu những kỹ năng mềm sẽ cản trở con đường tới thành công của Test Manager như thế nào? (Phần 1)

196 6 0
6

6 lời khuyên cho các Tester/QA trong việc đặt câu hỏi

10 lý do tại sao lỗi của bạn bị từ chối . Là một QA/tester bạn sẽ làm gì trong trường hợp đó!

Kiểm thử chuyển đổi cơ sở dữ liệu: Hộp Đen hay Hộp Trắng?

301 6 0
4