Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Giới thiệu một số cú pháp truy vấn của calabash

86 0 0
0

Luận về UI trên smartphone : tại sao việc liên tục thêm chức năng sẽ phá hỏng một ứng dụng?

995 8 4
8

Những mục tiêu theo từng giai đoạn của một tester (Từ Beginer đến Professional )

3.1K 2 3
2

Hướng dẫn kiểm thử tự động cho Android (continuous integration testing)

810 2 0
3

Sử dụng Calabash cho Android

291 1 0
0

Test your Nodejs code using Mochajs

388 3 1
1

Data Flow Testing

1.6K 2 0
0

Chương 1: Bắt đầu với Selenium IDE

7.4K 2 1
2

Giao tiếp với người Nhật và kinh nghiệm khi giao tiếp với khách hàng Nhật trong dự án (Phần 2)

802 0 0
1

Tổng quan về kiểm thử phần mềm

2.6K 3 0
1

Giải quyết vấn đề khi requirement không đầy đủ

459 2 0
2

Cookies testing

518 3 0
0

What is End to End Testing?

3.9K 5 0
2

Kiểm tra ứng dụng website với các quy trình chuẩn

542 4 0
0

Các loại lỗi gặp phải khi thực hiện game testing

2.9K 0 0
0

Giới thiệu về UX _ User Experience trong khi kiểm thử

738 2 0
2

Tìm hiểu về Calabash cho IOS

255 0 0
0

Mọi thứ về Cross browser testing (Kiểm thử nhiều trình duyệt) - Là gì, Tại sao, Như thế nào, Ai, Khi nào và Ở đâu

2.4K 0 0
0

Codeception Phần 3: Acceptance test

198 0 0
0

Kiểm thử chuyển đổi cơ sở dữ liệu: Hộp Đen hay Hộp Trắng?

382 6 0
5