Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Giới thiệu cơ bản về User Interface

1.3K 2 0
2

Pairwise testing và cách tự liệt kê test case thủ công.

5.8K 12 0
13

Chương 1: Bắt đầu với Selenium IDE (tiếp)

933 0 0
2

Android testing using Ranorex tool

789 0 1
0

Basic Checklist for Testing

671 0 0
0

Tìm hiểu về Selenium - Questions & Answers

2.2K 0 2
0

Testers Vs. Developers

271 1 0
0

Những lầm tưởng về nghề kiểm thử phần mềm

139 0 0
0

10 lý do tại sao lỗi của bạn bị từ chối . Là một QA/tester bạn sẽ làm gì trong trường hợp đó!

1.0K 10 4
17

Quản lý rủi ro trong dự án phần mềm

2.1K 2 0
0

Phương pháp kiểm thử trang web thương mại điện tử

1.5K 4 0
0

Kiểm thử Game trên Mobile

958 0 1
2

Giới thiệu một số cú pháp truy vấn của calabash

87 0 0
0

Luận về UI trên smartphone : tại sao việc liên tục thêm chức năng sẽ phá hỏng một ứng dụng?

1.0K 8 4
8

Những mục tiêu theo từng giai đoạn của một tester (Từ Beginer đến Professional )

3.6K 2 3
2

Hướng dẫn kiểm thử tự động cho Android (continuous integration testing)

827 2 0
3

Sử dụng Calabash cho Android

304 1 0
0

Test your Nodejs code using Mochajs

402 3 1
1

Data Flow Testing

1.8K 2 0
1

Chương 1: Bắt đầu với Selenium IDE

7.7K 5 1
6