Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Kiểm tra ứng dụng website với các quy trình chuẩn

503 4 0
0

Các loại lỗi gặp phải khi thực hiện game testing

2.8K 0 0
0

Giới thiệu về UX _ User Experience trong khi kiểm thử

694 2 0
2

Tìm hiểu về Calabash cho IOS

251 0 0
0

Mọi thứ về Cross browser testing (Kiểm thử nhiều trình duyệt) - Là gì, Tại sao, Như thế nào, Ai, Khi nào và Ở đâu

2.2K 0 0
0

Codeception Phần 3: Acceptance test

192 0 0
0

Kiểm thử chuyển đổi cơ sở dữ liệu: Hộp Đen hay Hộp Trắng?

372 6 0
5

JMeter

1.1K 1 0
0

Tìm hiểu về Monkey Testing trong kiểm thử phần mềm

2.7K 1 0
0

Giao tiếp với người Nhật và kinh nghiệm khi giao tiếp với khách hàng Nhật trong dự án

3.8K 5 0
0

Giới thiệu về WebpageTest

533 2 0
0

Học kiểm thử API trong 10 phút

15.5K 8 1
4

Những lưu ý khi kiểm thử một ứng dụng xây dựng theo kiến trúc cloud Computing

369 5 0
3

Framework Test UI cho ứng dụng android

1.3K 3 0
2

10 phẩm chất làm nên một người tester giỏi

1.2K 1 0
0

LoadRunner: Tạo một Scenario Load Test

1.1K 1 0
2

Giới thiệu Software Testing Life Cycle (STLC)?

2.5K 1 0
0

Vận dụng base64 Image tạo file ảnh có dung lượng mong muốn

6.0K 15 0
11

Giới thiệu tổng quan về LoadUI testing tool

379 2 0
0

Mối quan hệ giữa Developer và Tester

1.6K 7 1
3