OKR

OKR

Sort by: Newest posts
Avatar

Một số phần mềm quản lý OKR tại Việt Nam

135 0 0
1
Avatar

OKRs là cái gì ấy nhể ?! Mẹo viết OKRs siêu đơn giản

306 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu về OKRs & Example

960 2 0
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.