Mindset

Mindset

Sort by: Newest posts
Avatar

What is Teamwork? (1)

154 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Cách báo cáo sự cố và mindset về cách phòng tránh lặp lại sự cố mà engineer nên biết

187 0 0
1
Avatar

Lập trình viên trưởng thành >< Không trưởng thành trong công việc

374 1 0
3
Avatar

Không nhất thiết phải biết rộng, nhưng nên biết sâu

1.3K 2 0
5
Avatar

Hãy trưởng thành - Grow up

1.5K 12 5
  • Avatar
  • Avatar
20
Avatar

Cần làm gì khi bắt đầu 1 dự án mới

2.9K 28 16
  • Avatar
  • Avatar
45
Avatar

clean code - ý nghĩa của những cái tên và chức năng

927 3 0
3
Avatar

Tư duy về cách giải quyết vấn đề cho lập trình viên.

437 1 0
3
Avatar

TẠI SAO LẬP TRÌNH VIÊN CẦN CÓ TƯ DUY VỀ TESTING?

432 4 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Mindset cho developer

767 5 0
4
Avatar

Muốn trở thành một web developer nên bắt đầu từ đâu?

305 2 0
1
Avatar

Bàn về Mindset và Toolset trong phát triển phần mềm

943 3 1
  • Avatar
6
Avatar

Tại sao Ho-ren-so là thứ bạn cần và giúp giải quyết mọi vấn đề có thể gặp phải

2.5K 4 0
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.