Mindset

Mindset

Sort by: Newest posts

Cách báo cáo sự cố và mindset về cách phòng tránh lặp lại sự cố mà engineer nên biết

67 0 0
1

Lập trình viên trưởng thành >< Không trưởng thành trong công việc

340 2 0
3

Không nhất thiết phải biết rộng, nhưng nên biết sâu

1.0K 2 0
5

Hãy trưởng thành - Grow up

1.4K 10 5
20

Cần làm gì khi bắt đầu 1 dự án mới

2.3K 25 15
39

clean code - ý nghĩa của những cái tên và chức năng

880 3 0
3

Tư duy về cách giải quyết vấn đề cho lập trình viên.

362 1 0
3

TẠI SAO LẬP TRÌNH VIÊN CẦN CÓ TƯ DUY VỀ TESTING?

366 4 0
8

Mindset cho developer

547 4 0
3

Muốn trở thành một web developer nên bắt đầu từ đâu?

278 2 0
1

Bàn về Mindset và Toolset trong phát triển phần mềm

840 3 1
6

Tại sao Ho-ren-so là thứ bạn cần và giúp giải quyết mọi vấn đề có thể gặp phải

2.1K 4 0
7