Mindset

Mindset

Sort by: Newest posts
Avatar

Criticism - Sự phê bình, chỉ trích

93 1 0
5
Avatar

Tôi sợ code bug, tôi sợ trễ deadline, tôi sợ…

696 7 6
Avatar

Một số suy nghĩ về Lương

1.4K 8 1
  • Avatar
19
Avatar

Level của “Em làm xong rồi”

698 6 0
14
Avatar

97 lời khuyên dành cho lập trình viên – Phần 4

670 3 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

97 lời khuyên dành cho lập trình viên – Phần 3

738 6 0
14
Avatar

What is Teamwork? (1)

189 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Cách báo cáo sự cố và mindset về cách phòng tránh lặp lại sự cố mà engineer nên biết

507 0 0
2
Avatar

Lập trình viên trưởng thành >< Không trưởng thành trong công việc

433 1 0
3
Avatar

Không nhất thiết phải biết rộng, nhưng nên biết sâu

1.4K 2 0
5
Avatar

Hãy trưởng thành - Grow up

1.5K 13 5
Avatar

Cần làm gì khi bắt đầu 1 dự án mới

3.4K 31 16
Avatar

clean code - ý nghĩa của những cái tên và chức năng

949 3 0
3
Avatar

Tư duy về cách giải quyết vấn đề cho lập trình viên.

495 1 0
3
Avatar

TẠI SAO LẬP TRÌNH VIÊN CẦN CÓ TƯ DUY VỀ TESTING?

464 4 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Mindset cho developer

1.0K 9 0
6
Avatar

Muốn trở thành một web developer nên bắt đầu từ đâu?

327 2 0
1
Avatar

Bàn về Mindset và Toolset trong phát triển phần mềm

1.0K 3 1
  • Avatar
6
Avatar

Tại sao Ho-ren-so là thứ bạn cần và giúp giải quyết mọi vấn đề có thể gặp phải

2.9K 5 0
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.