Mindset

Mindset

Sort by: Newest posts
Avatar

97 lời khuyên dành cho lập trình viên – Phần 5

369 1 0
3
Avatar

Criticism - Sự phê bình, chỉ trích

215 1 0
8
Avatar

Tôi sợ code bug, tôi sợ trễ deadline, tôi sợ…

842 8 6
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Một số suy nghĩ về Lương

1.7K 9 1
 • Avatar
19
Avatar

Level của “Em làm xong rồi”

825 6 0
14
Avatar

97 lời khuyên dành cho lập trình viên – Phần 4

732 3 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

97 lời khuyên dành cho lập trình viên – Phần 3

822 6 0
14
Avatar

97 lời khuyên dành cho lập trình viên – Phần 2

811 5 0
6
Avatar

97 lời khuyên dành cho lập trình viên - Phần 1

1.5K 14 0
21
Avatar

What is Teamwork? (1)

215 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Cách báo cáo sự cố và mindset về cách phòng tránh lặp lại sự cố mà engineer nên biết

973 0 0
2
Avatar

Lập trình viên trưởng thành >< Không trưởng thành trong công việc

479 1 0
3
Avatar

Không nhất thiết phải biết rộng, nhưng nên biết sâu

1.5K 2 0
5
Avatar

Hãy trưởng thành - Grow up

1.6K 13 5
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Cần làm gì khi bắt đầu 1 dự án mới

3.9K 35 16
 • Avatar
 • Avatar
50
Avatar

clean code - ý nghĩa của những cái tên và chức năng

994 3 0
3
Avatar

Tư duy về cách giải quyết vấn đề cho lập trình viên.

572 1 0
3
Avatar

TẠI SAO LẬP TRÌNH VIÊN CẦN CÓ TƯ DUY VỀ TESTING?

519 4 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Mindset cho developer

1.3K 9 0
6
Avatar

Muốn trở thành một web developer nên bắt đầu từ đâu?

382 2 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.