Mindset

Mindset

Sort by: Newest posts

Không nhất thiết phải biết rộng, nhưng nên biết sâu

420 1 0
0

Hãy trưởng thành - Grow up

1.4K 9 5
19

Cần làm gì khi bắt đầu 1 dự án mới

1.9K 23 14
36

clean code - ý nghĩa của những cái tên và chức năng

836 3 0
3

Tư duy về cách giải quyết vấn đề cho lập trình viên.

317 1 0
2

TẠI SAO LẬP TRÌNH VIÊN CẦN CÓ TƯ DUY VỀ TESTING?

319 4 0
8

Mindset cho developer

436 4 0
1

Muốn trở thành một web developer nên bắt đầu từ đâu?

246 2 0
1

Bàn về Mindset và Toolset trong phát triển phần mềm

765 3 1
6

Tại sao Ho-ren-so là thứ bạn cần và giúp giải quyết mọi vấn đề có thể gặp phải

1.9K 4 0
7