Mindset

Mindset

Sort by: Newest posts
Avatar

What is Teamwork? (1)

140 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Cách báo cáo sự cố và mindset về cách phòng tránh lặp lại sự cố mà engineer nên biết

95 0 0
1
Avatar

Lập trình viên trưởng thành >< Không trưởng thành trong công việc

351 2 0
3
Avatar

Không nhất thiết phải biết rộng, nhưng nên biết sâu

1.1K 2 0
5
Avatar

Hãy trưởng thành - Grow up

1.4K 10 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Cần làm gì khi bắt đầu 1 dự án mới

2.5K 25 15
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
41
Avatar

clean code - ý nghĩa của những cái tên và chức năng

896 3 0
3
Avatar

Tư duy về cách giải quyết vấn đề cho lập trình viên.

384 1 0
3
Avatar

TẠI SAO LẬP TRÌNH VIÊN CẦN CÓ TƯ DUY VỀ TESTING?

391 4 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Mindset cho developer

601 4 0
3
Avatar

Muốn trở thành một web developer nên bắt đầu từ đâu?

289 2 0
1
Avatar

Bàn về Mindset và Toolset trong phát triển phần mềm

874 3 1
 • Avatar
6
Avatar

Tại sao Ho-ren-so là thứ bạn cần và giúp giải quyết mọi vấn đề có thể gặp phải

2.2K 4 0
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.