development

development

Sort by: Newest posts
Avatar

Thuật toán và ứng dụng - P1

661 2 0
4
Avatar

8 Sai lầm phổ biến khi lập trình Android

817 2 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

The Twelve-Factor App, cẩm nang gối đầu giường trong xây dựng application (Phần 1)

1.1K 7 1
 • Avatar
9
Avatar

10 điều bạn nên biết khi bắt đầu nghiệp dev Android

1.8K 6 8
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

[JavaScript] Promise trong Javascript? Cách sử dụng Promise?

2.8K 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu về microservice

9.2K 0 0
2
Avatar

6 cách giúp học lập trình giỏi hơn

1.0K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Những lưu ý cho lập trình viên mới ra trường.

795 2 0
3
Avatar

SQL là gì? Những điều cần biết về SQL

5.5K 2 0
1
Avatar

Những điều cần biết về Node.js

3.1K 12 0
16
Avatar

Top Java Development Frameworks in 2019

314 0 0
-2
Avatar

Why Angular is Better For Web Application Development?

56 0 0
0
Avatar

Một số design pattern các lập trình viên nên biết

709 5 0
7
Avatar

Tìm hiểu các cách để làm code "clean" hơn (Phần 2)

210 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu các cách để làm code "clean" hơn (Phần 1)

534 4 0
2
Avatar

Vim và cách xử lý những công việc mang tính lặp lại

527 3 1
 • Avatar
10
Avatar

Top 10 Enterprise Application Development Services & Integration Companies

98 0 0
0
Avatar

Lựa chọn Golang cho dự án tiếp theo

4.7K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Bàn về Mindset và Toolset trong phát triển phần mềm

1.1K 3 1
 • Avatar
6
Avatar

1 số bài toán đơn giản trên codefight

1.0K 1 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.