development

development

Sort by: Newest posts
Avatar

8 Sai lầm phổ biến khi lập trình Android

285 0 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

The Twelve-Factor App, cẩm nang gối đầu giường trong xây dựng application (Phần 1)

649 4 0
6
Avatar

10 điều bạn nên biết khi bắt đầu nghiệp dev Android

1.3K 4 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

[JavaScript] Promise trong Javascript? Cách sử dụng Promise?

132 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về microservice

657 0 0
2
Avatar

6 cách giúp học lập trình giỏi hơn

711 0 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Những lưu ý cho lập trình viên mới ra trường.

536 2 0
1
Avatar

SQL là gì? Những điều cần biết về SQL

716 2 0
1
Avatar

Những điều cần biết về Node.js

2.3K 8 0
15
Avatar

Top Java Development Frameworks in 2019

268 0 0
-2
Avatar

Why Angular is Better For Web Application Development?

29 0 0
0
Avatar

Một số design pattern các lập trình viên nên biết

423 4 0
7
Avatar

Tìm hiểu các cách để làm code "clean" hơn (Phần 2)

171 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu các cách để làm code "clean" hơn (Phần 1)

381 4 0
2
Avatar

Vim và cách xử lý những công việc mang tính lặp lại

439 3 1
 • Avatar
9
Avatar

Top 10 Enterprise Application Development Services & Integration Companies

86 0 0
0
Avatar

Lựa chọn Golang cho dự án tiếp theo

3.7K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Bàn về Mindset và Toolset trong phát triển phần mềm

874 3 1
 • Avatar
6
Avatar

1 số bài toán đơn giản trên codefight

843 1 0
6
Avatar

Thử tạo một chương trình mã nguồn mở với các công cụ GNU

1.2K 1 1
 • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.