development

development

Sort by: Newest posts
Avatar

Thuật toán và ứng dụng - P1

295 2 0
3
Avatar

8 Sai lầm phổ biến khi lập trình Android

594 1 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

The Twelve-Factor App, cẩm nang gối đầu giường trong xây dựng application (Phần 1)

864 6 1
  • Avatar
8
Avatar

10 điều bạn nên biết khi bắt đầu nghiệp dev Android

1.5K 5 7
Avatar

[JavaScript] Promise trong Javascript? Cách sử dụng Promise?

1.3K 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu về microservice

2.3K 0 0
2
Avatar

6 cách giúp học lập trình giỏi hơn

949 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Những lưu ý cho lập trình viên mới ra trường.

729 2 0
3
Avatar

SQL là gì? Những điều cần biết về SQL

3.6K 2 0
1
Avatar

Những điều cần biết về Node.js

2.6K 11 0
17
Avatar

Top Java Development Frameworks in 2019

293 0 0
-2
Avatar

Why Angular is Better For Web Application Development?

37 0 0
0
Avatar

Một số design pattern các lập trình viên nên biết

519 4 0
7
Avatar

Tìm hiểu các cách để làm code "clean" hơn (Phần 2)

179 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu các cách để làm code "clean" hơn (Phần 1)

420 4 0
2
Avatar

Vim và cách xử lý những công việc mang tính lặp lại

467 3 1
  • Avatar
9
Avatar

Top 10 Enterprise Application Development Services & Integration Companies

92 0 0
0
Avatar

Lựa chọn Golang cho dự án tiếp theo

4.2K 8 3
Avatar

Bàn về Mindset và Toolset trong phát triển phần mềm

987 3 1
  • Avatar
6
Avatar

1 số bài toán đơn giản trên codefight

981 1 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.