development

development

Sort by: Newest posts

8 Sai lầm phổ biến khi lập trình Android

227 0 2
6

The Twelve-Factor App, cẩm nang gối đầu giường trong xây dựng application (Phần 1)

625 4 0
6

10 điều bạn nên biết khi bắt đầu nghiệp dev Android

1.2K 3 7
12

[JavaScript] Promise trong Javascript? Cách sử dụng Promise?

100 0 0
1

Tìm hiểu về microservice

535 0 0
2

6 cách giúp học lập trình giỏi hơn

638 0 2
3

Những lưu ý cho lập trình viên mới ra trường.

496 2 0
1

SQL là gì? Những điều cần biết về SQL

619 1 0
1

Những điều cần biết về Node.js

2.2K 8 0
15

Top Java Development Frameworks in 2019

252 0 0
-2

Why Angular is Better For Web Application Development?

27 0 0
0

Một số design pattern các lập trình viên nên biết

409 4 0
7

Tìm hiểu các cách để làm code "clean" hơn (Phần 2)

161 0 2
4

Tìm hiểu các cách để làm code "clean" hơn (Phần 1)

363 4 0
2

Vim và cách xử lý những công việc mang tính lặp lại

432 3 1
9

Top 10 Enterprise Application Development Services & Integration Companies

85 0 0
0

Lựa chọn Golang cho dự án tiếp theo

3.5K 5 3
15

Bàn về Mindset và Toolset trong phát triển phần mềm

840 3 1
6

1 số bài toán đơn giản trên codefight

830 1 0
6

Thử tạo một chương trình mã nguồn mở với các công cụ GNU

1.2K 1 1
2