development

development

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm giàu trong ngành IT

1.5K 1 3
Avatar

Tác dụng của Docker trong quá trình học tập

2.3K 8 9
Avatar

Thuật toán và ứng dụng - P1

515 2 0
3
Avatar

8 Sai lầm phổ biến khi lập trình Android

713 1 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

The Twelve-Factor App, cẩm nang gối đầu giường trong xây dựng application (Phần 1)

976 6 1
  • Avatar
8
Avatar

10 điều bạn nên biết khi bắt đầu nghiệp dev Android

1.6K 6 8
Avatar

[JavaScript] Promise trong Javascript? Cách sử dụng Promise?

2.0K 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu về microservice

5.3K 0 0
2
Avatar

6 cách giúp học lập trình giỏi hơn

977 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Những lưu ý cho lập trình viên mới ra trường.

759 2 0
3
Avatar

SQL là gì? Những điều cần biết về SQL

4.8K 2 0
1
Avatar

Những điều cần biết về Node.js

2.8K 11 0
16
Avatar

Top Java Development Frameworks in 2019

303 0 0
-2
Avatar

Why Angular is Better For Web Application Development?

49 0 0
0
Avatar

Một số design pattern các lập trình viên nên biết

625 4 0
7
Avatar

Tìm hiểu các cách để làm code "clean" hơn (Phần 2)

188 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu các cách để làm code "clean" hơn (Phần 1)

465 4 0
2
Avatar

Vim và cách xử lý những công việc mang tính lặp lại

494 3 1
  • Avatar
9
Avatar

Top 10 Enterprise Application Development Services & Integration Companies

94 0 0
0
Avatar

Lựa chọn Golang cho dự án tiếp theo

4.5K 8 3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.