development

development

Sort by: Newest posts
Avatar

8 Sai lầm phổ biến khi lập trình Android

431 1 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

The Twelve-Factor App, cẩm nang gối đầu giường trong xây dựng application (Phần 1)

746 4 1
 • Avatar
7
Avatar

10 điều bạn nên biết khi bắt đầu nghiệp dev Android

1.4K 5 7
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

[JavaScript] Promise trong Javascript? Cách sử dụng Promise?

590 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về microservice

872 0 0
2
Avatar

6 cách giúp học lập trình giỏi hơn

887 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Những lưu ý cho lập trình viên mới ra trường.

656 2 0
3
Avatar

SQL là gì? Những điều cần biết về SQL

1.7K 2 0
1
Avatar

Những điều cần biết về Node.js

2.4K 8 0
15
Avatar

Top Java Development Frameworks in 2019

290 0 0
-2
Avatar

Why Angular is Better For Web Application Development?

34 0 0
0
Avatar

Một số design pattern các lập trình viên nên biết

475 4 0
7
Avatar

Tìm hiểu các cách để làm code "clean" hơn (Phần 2)

176 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu các cách để làm code "clean" hơn (Phần 1)

403 4 0
2
Avatar

Vim và cách xử lý những công việc mang tính lặp lại

452 3 1
 • Avatar
9
Avatar

Top 10 Enterprise Application Development Services & Integration Companies

92 0 0
0
Avatar

Lựa chọn Golang cho dự án tiếp theo

3.9K 7 3
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Bàn về Mindset và Toolset trong phát triển phần mềm

943 3 1
 • Avatar
6
Avatar

1 số bài toán đơn giản trên codefight

915 1 0
6
Avatar

Thử tạo một chương trình mã nguồn mở với các công cụ GNU

1.4K 1 1
 • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.