+1

Quản lý Incident trong Agile cycle

Agile Incident management chưa sẵn sàng để tung ra thị trường vì các tổ chức vẫn không chắc chắn sử dụng các phương pháp Agile để quản lý các sự kiện xảy ra trong các tổ chức CNTT. Hầu hết các tổ chức tập trung vào cách tiếp cận phổ biến được gọi là IT Service Management (ITSM), tiêu chuẩn COBIT và ISO. Theo báo cáo về trạng thái Agile hàng năm lần thứ 11 của Versionone, 60% Agile team chưa được thực hành về phương pháp Agile, trong khi 80% số người được hỏi nói rằng tổ chức của họ đang ở hoặc dưới mức vẫn đang trưởng thành.

Quản lý sự cố là gì?

Sự cố Incidents là những trở ngại không lường trước trong quy trình làm việc. Trong trường hợp chức năng dịch vụ không cung cấp đầu ra, nó cũng có thể được gọi là sự cố. Quản lý sự cố bao gồm một tập hợp các hoạt động của các quy trình như-

 • Phân tích nguồn gốc của phiền nhiễu trong quá trình làm
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục để giải quyết các vấn đề trong hoạt động và dịch vụ
 • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh tái phát sự cố
 • Đóng một issue sau khi giải quyết một lỗi

Quản lý sự cố là một phần của quy trình ITSM nó chỉ tập trung vào quản lý sự cố để khôi phục các hoạt động dịch vụ bình thường ở các mức dịch vụ đã xác định. Quản lý sự cố không phải làm bất cứ điều gì để giải quyết vấn đề. Các hoạt động trong quy trình Quản lý sự cố là:

 • Phát hiện và ghi lại một sự cố
 • Phân loại sự cố và cung cấp hỗ trợ ban đầu
 • Điều tra và xem xét
 • Nghị quyết
 • Đóng sự cố
 • Người chịu trách nghiệm xử lý sự cố, quan sát, truy tìm và liên lạc
 • Thực hiện quản lý sự cố
 • Đánh giá quản lý sự cố

Quản lý sự cố Agile có thể liên quan đến Quản lý sự cố ITIL(incident lifecycle) như thế nào?

Nếu phương pháp Agile được kết hợp vào một quy trình quản lý sự cố, nó sẽ không chỉ tự động hóa tiến trình vòng đời mà còn làm giảm tốc độ gia tăng của các sự cố trong một tổ chức. Quản lý sự cố Agile bao gồm các bước như

 • Quản lý vòng đời,
 • Thu thập dữ liệu,
 • Liên kết
 • Mô tả
 • Khả năng thích ứng. Mặt khác, quy trình quản lý sự cố ITIL bao gồm các bước như đầu vào, ghi log, phân loại, ưu tiên, chẩn đoán ban đầu, gia tăng, điều tra và chẩn đoán, giải quyết và đóng sự cố.

ITIL được biết đến là một framework thực hành phổ biến nhất trên thế giới, có thể được kết hợp với phương pháp Agile để có được một mô hình để quản lý sự cố.

Chu kỳ lặp:

Thay vì vẽ cùng một kế hoạch cho quá trình hoàn chỉnh và bám vào nó thì chúng ta có thể hình thành từng chút một và thêm vào khi được yêu cầu. Kế hoạch này có thể được theo sát cho đến khi yêu cầu được hoàn thiện. Quá trình khi này đã sẵn sàng để chuyển sang chu kỳ lặp tiếp theo.

Sẵn sàng cho môi trường biến thể:

Các sự cố là không thể đoán trước, nhưng một kế hoạch luôn cần phải được chuẩn bị trước. Để sẵn sàng xử lý linh hoạt với các tình huống là một cách tối ưu để xử lý sự cố. Theo phản hồi của khách hàng, các nhóm Agile sẽ sẵn sàng đối phó với nhu cầu thị trường và môi trường thay đổi.

Hợp tác:

Quy trình lập kế hoạch bao gồm ý kiến của các bên liên quan và sự tham gia của các thành viên trong nhóm. Kế hoạch có thể được thay đổi bằng cách thảo luận thường xuyên với tất cả các bên. Các cuộc thảo luận mở cho phép các thành viên trong nhóm không chỉ tập trung hơn vào dự án mà còn hợp tác làm việc.

Truyền thông trực tiếp:

Các cuộc họp được coi là một phần chính thức của dự án và đọc các tài liệu khổng lồ không phải là một ý tưởng tốt. Thay vào đó, giao tiếp mặt đối mặt làm rõ các vấn đề quan trọng và giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Kết luận

Sự cố có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Vì vậy, giữ cho kế hoạch của bạn sẵn sàng là một bước để quản lý sự cố hiệu quả. Áp dụng các thay đổi để tránh sự cố xảy ra như vậy có thể mang lại hiệu quả. Tất cả các tổ chức có thể đi theo phương pháp Agile để giảm bớt công việc của họ. Thật không may, mọi vấn đề không thể được Agile giải quyết, vì nó được sử dụng cho quy trình phát triển phần mềm. Vì vậy, bạn có thể câu lạc bộ phương pháp Agile với quản lý sự cố và trải nghiệm quy trình vận hành trơn tru.

Nguồn: https://www.knowledgehut.com/blog/agile/incident-management-nuances-in-agile-itil


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.