DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

[Kubernetes] Kubectl và các command cơ bản

2.0K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[Ansible] Một số Ansible module mà bạn nên biết

1.2K 2 0
6
Avatar

Kubernetes - Sử dụng Pod Priority và Preemption

307 2 0
2
Avatar

Site Reliability Engineer - SRE: SLI, SLA và SLO

659 0 1
 • Avatar
3
Avatar

Github Actions Tutorials: Setup Docker Hub + Github Workflow CI/CD Pipeline (Hướng dẫn từng bước)

1.4K 4 0
11
Avatar

Kubernetes - Xác định các giá trị Requests và Limits resources cho containers

897 1 0
6
Avatar

Thế nào mới là 1 DevOps thật sự

3.3K 40 8
 • Avatar
 • Avatar
96
Avatar

Docker tips&tricks: Làm thế nào để tối ưu hóa kích thước của một Docker Image?

768 5 0
7
Avatar

Thực hành deploy nginx với kubernetes trên portainer khi bạn không có server ?

366 3 0
4
Avatar

Microservice - Tại sao lại sử dụng Message queue?

5.6K 11 3
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

DevOps (Phần 1) - DevOps là gì? Văn hóa? Hay một chức danh công việc?

1.3K 2 0
10
Avatar

Làm thế nào để xác định biến môi trường cho container trong Kubernetes?

461 1 1
 • Avatar
7
Avatar

K3s là gì? Cài đặt một cụm Kubernetes cluster với K3s

2.2K 1 7
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Gitlab-CI auto deploy with AWS EKS and ECR

1.6K 3 0
4
Avatar

Sự phát triển của vai trò của QA trong mô hình kiểm thử hiện đại

184 0 0
0
Avatar

Lộ trình trở thành DevOps năm 2020

4.1K 13 1
 • Avatar
8
Avatar

Tầm quan trọng của môi trường staging

3.5K 3 0
7
Avatar

Top 10 lý do để trở thành DevOps| Con đường DevOps (part 2)

442 2 1
 • Avatar
1
Avatar

Automation Setup Service Provider với Terraform

349 0 0
0
Avatar

Automated testing for Terraform

422 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.