DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Tự xây dựng hệ thống CI/CD cùng Ansible, Docker và Drone

4.4K 8 0
7
Avatar

Jenkins Pipeline for beginners

5.2K 10 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Nhật ký học CI/ CD bắt đầu từ Drone.io

3.3K 21 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Testing Strategies in Microservices Architecture

236 2 0
1
Avatar

Deploying .NET Application on Docker & Kubernetes

731 3 0
2
Avatar

Top 10 Things To Know in DevOps

1.1K 3 0
3
Avatar

DevOps cho doanh nghiệp

383 1 0
0
Avatar

DevOps là gì ? Phần cuối

1.0K 1 0
-1
Avatar

DevOps là gì ? Phần II

1.4K 1 1
 • Avatar
-1
Avatar

DevOps là gì ? Phần I

1.9K 4 0
0
Avatar

World Quality Report 2016 - Xu hướng hiện tại của đảm bảo chất lượng và kiểm thử

286 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu và làm việc với docker container networks (P3)

1.4K 11 0
14
Avatar

Tìm hiểu và làm việc với docker container networks (P2)

2.3K 12 0
18
Avatar

Tìm hiểu và làm việc với docker container networks (P1)

7.4K 30 3
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Sử dụng Docker (và cả Docker Compose) cho dự án Django

21.1K 39 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
29
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.