DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

1.2K 12 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

1.7K 13 0
8
Avatar

Làm sao để trở thành một DevOps Engineer? | Con đường DevOps (part 1)

2.0K 9 0
7
Avatar

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 2)

1.9K 2 0
5
Avatar

[Devops] CI/CD cùng CircleCI và Deployer cho dự án Laravel

2.4K 12 5
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 1)

4.1K 8 0
6
Avatar

Cảm ngộ ban đầu về Kubernetes

2.2K 2 1
 • Avatar
13
Avatar

Container-native: developer 2019 có cần phải biết?

1.5K 11 0
17
Avatar

AWS vs Azure — So sánh 2 nền tảng điện toán đám mây tốt nhất hiện nay

4.4K 0 0
3
Avatar

CI/CD Pipeline

4.7K 3 0
2
Avatar

Kubernetes là gì ?

561 1 0
2
Avatar

DevOps - Delegate Access Across AWS Accounts Using IAM Roles

134 0 0
1
Avatar

DevOps (ngày 7) – AWS S3 Event

490 0 0
1
Avatar

100 ngày học DevOps (ngày 5) - Tích hợp Notification Slack

328 0 0
-3
Avatar

100 ngày học DevOps (ngày 4)

399 0 0
-1
Avatar

100 ngày học DevOps (ngày 3)

1.7K 0 0
0
Avatar

100 ngày học DevOps (ngày 2)

811 1 5
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

100 ngày học DevOps (ngày 1)

1.8K 10 5
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Kubernetes Architecture

274 0 1
 • Avatar
0
Avatar

Zero-downtime với Kubernetes P1: Truly stateless application

1.6K 13 10
 • Avatar
 • Avatar
18
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.