DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Ứng dụng rút gọn URL với AWS CDK

624 2 0
4
Avatar

Service Mesh on Kubernetes - Istio Introduction

1.8K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

Cài đặt, cấu hình SonarQube theo script + tích hợp và tạo Webhook SonarQube Job trên Jenkins

2.6K 2 0
6
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Pods

3.3K 32 2
 • Avatar
 • Avatar
59
Avatar

[K8S basic] Làm việc với Node trên k8s

4.7K 37 1
 • Avatar
62
Avatar

Các bài viết ngắn - phần 5

243 4 0
8
Avatar

[DEVOPS] [GIT] GIT dễ như ăn kẹo.

2.7K 20 0
15
Avatar

VPN truyền thống đã lỗi thời? Kiểm soát truy cập sử dụng Zero Trust với công cụ Pomerium

932 5 0
4
Avatar

DevOps Practice - Build a simple Load Balancer (Go)

2.0K 11 0
37
Avatar

AWS Elasticache - Provisioning with Terraform

1.1K 4 0
23
Avatar

Monitoring with Prometheus - Chapter 0 - What is Monitoring?

1.7K 5 11
 • Avatar
 • Avatar
39
Avatar

Distributed monolith và pha cứu thua ngoạn mục của team DevOps

2.3K 12 3
 • Avatar
 • Avatar
56
Avatar

DevOps Practice - Build a simple Shell (Go)

2.4K 7 0
44
Avatar

DevOps - Những cuốn sách học Kubernetes từ cơ bản tới nâng cao

4.1K 17 0
45
Avatar

[K8S basic] Tổng quan các thành phần của kubernetes

11.8K 71 5
 • Avatar
 • Avatar
104
Avatar

DevOps - When not to use Kubernetes

1.6K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Terraform Series - Bài 19 - Handle the difference between Terraform State and Real Infrastructure (END)

2.1K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

[DEVOPS] [VAGRANT] Vagrant đơn giản và cơ bản

1.8K 3 0
7
Avatar

[K8S] - Phần 2: Cài đặt một cụm cluster Kubernetes bằng RKE.

1.0K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[DEVOPS] [K8S] Phần 1: Tổng quan về Kubernetes

2.3K 8 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.