DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 5 - Deployment: cập nhật ứng dụng bằng Deployment

1.0K 5 12
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 4 - Services: expose traffic cho pod

1.0K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Docker: Deploy Nginx, Let's Encrypt web service có SSL đơn giản nhất

101 2 0
2
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 3 - ReplicationControllers and other controller

973 1 0
17
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 2 - Kubernetes Pod: thành phần để chạy container

1.6K 3 0
17
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 1 - Kubernetes là gì?

3.4K 19 6
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Hồi ức của một Data Engineer (nửa mùa)

1.0K 7 10
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Để học AWS thì phải bắt đầu từ đâu ?

1.8K 20 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Tìm hiểu DevOps và một số kiến thức cơ bản khi mới bắt đầu

142 0 0
2
Avatar

Tất cả những điều cần biết về Microservices

883 4 0
3
Avatar

Một số services cơ bản nhất khi tiếp cận AWS

542 3 0
13
Avatar

Tương tác với Kubernetes sử dụng Golang (P2)

302 0 0
1
Avatar

gRPC là gì? Vũ khí tối thượng tăng tải Microservices

1.9K 8 0
11
Avatar

Tìm hiểu về Service Mesh (phần tiếp theo)

474 1 0
9
Avatar

REST API là gì? Cách thiết kế REST API có thể bạn chưa biết

2.0K 17 2
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

[CI/CD-P1] Install Jenkins with Docker

260 1 1
 • Avatar
4
Avatar

Tương tác với Kubernetes sử dụng Golang (P1)

550 0 0
4
Avatar

Các phương pháp bảo mật trong CI/CD Pipeline

445 2 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Làm quen với AWS

1.2K 5 0
12
Avatar

Tìm hiểu về DevOps

123 1 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.