DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 13 - Tweet tiến trình của bạn với ứng dụng mới của chúng ta

375 0 1
  • Avatar
2
Avatar

[MongoDB P3] Hướng dẫn cài đặt và sử dụng mongodb

1.2K 30 6
Avatar

[MongoDB P2] Kiến trúc hệ thống của mongodb

1.5K 53 3
Avatar

[K8s] Xây dựng Kubernetes cluster bằng công cụ kubeadm trên Virtual Box

831 2 0
6
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 12 - Nhận thông tin đầu vào sử dụng con trỏ và chương trình hoàn thiện

160 0 0
3
Avatar

[K8S Phần 22] Thao tác với Kubectl đơn giản hơn với Alias

483 27 1
  • Avatar
35
Avatar

Văn hóa Devops

245 1 0
3
Avatar

Chinh phục AWS CDK - Bài 0 - IaC và AWS Cloud Development Kit

396 1 0
4
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 11 - Biến, hằng số & kiểu dữ liệu

171 1 0
3
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 10 - Không gian làm việc của Go

142 0 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 9 - Giải thích mã Hello World

172 0 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 8 - Thiết lập môi trường DevOps cho Go & Hello World

188 0 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 7 - Bức tranh toàn cảnh: DevOps & Học một ngôn ngữ lập trình

278 1 0
4
Avatar

90 ngày DevOps - ngày 6 - DevOps - Những câu chuyện thực tế

252 0 0
4
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 5 - Kế hoạch > Viết mã > Xây dựng > Kiểm thử > Phát hành > Triển khai > Vận hành > Giám sát >

199 0 0
3
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 4 - DevOps & Agile

350 0 0
4
Avatar

Làm thế nào để trở thành DevOps Engineer?

642 4 0
6
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 2 - Trách nhiệm của kỹ sư DevOps

371 2 0
6
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 1 - Giới thiệu

1.0K 12 2
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Bài 3 - Đăng ký Firebase và cấu hình Fastlane đẩy APK lên Firebase Distribution (Phiên bản thử nghiệm)

2.7K 1 6
  • Avatar
  • Avatar
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.