DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

[K8S] Một số tool Kubernetes dành cho thực hành Labs

405 0 0
4
Avatar

Dockerfile for React

1.2K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Install Docker on Linux with one command

419 2 0
7
Avatar

Azure Resources

151 0 0
11
Avatar

Tích hợp Jenkins với Github

646 2 0
4
Avatar

1. Cài đặt Jenkins bằng docker

376 1 0
3
Avatar

Cách khởi tạo cụm kubernete sử dụng kubeadm

154 0 0
2
Avatar

Azure Regions and Availability Zones

212 0 0
9
Avatar

Hết dung lượng disk do chạy Docker trong thời gian dài

2.2K 18 8
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Cách gán ip tĩnh (static ip) cho container

333 2 0
3
Avatar

Chia sẻ kinh nghiệm lỗi postgresql: could not locate a valid checkpoint record

51 1 0
2
Avatar

Deploy 1 app Ruby on Rails bằng AWS AppRunner

765 0 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Lưu trữ mã nguồn và quản lý phiên bản với Bitbucket

498 0 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

KubeVPN công cụ giúp debug trên môi trường Kubernetes nhanh chóng và hiệu quả hơn

350 1 0
3
Avatar

Lỗi bảo mật khi làm CI/CD trên AWS mà các bạn không để ý

1.4K 5 0
22
Avatar

Redis mất dữ liệu khi restart

2.0K 6 6
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Một số lựa chọn để cài đặt Kubernetes

849 1 0
2
Avatar

Chiến lược triển khai ứng dụng Canary không hề khó với Argo Rollout

1.0K 3 0
4
Avatar

CI/CD - GitHub Actions và các kiến thức cơ bản

5.4K 12 4
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Argo-CD hiểu biết cơ bản

3.5K 3 4
 • Avatar
 • Avatar
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.