DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts

Top 10 lý do để trở thành DevOps| Con đường DevOps (part 2)

213 1 1
1

Tôi đã bắt đầu học DevOps như thế nào. Phần 2: Configure

569 3 1
3

Automation Setup Service Provider với Terraform

142 0 0
0

Automated testing for Terraform

204 0 0
0

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

856 10 2
9

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

1.4K 13 0
7

Tôi đã bắt đầu học DevOps như thế nào. Phần 1: Khái niệm và lộ trình

4.1K 12 2
12

Làm sao để trở thành một DevOps Engineer? | Con đường DevOps (part 1)

1.4K 8 0
5

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 2)

766 2 0
4

[Devops] CI/CD cùng CircleCI và Deployer cho dự án Laravel

1.5K 10 4
14

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 1)

1.5K 7 0
4

Cảm ngộ ban đầu về Kubernetes

1.6K 2 0
10

Container-native: developer 2019 có cần phải biết?

1.3K 10 0
15

AWS vs Azure — So sánh 2 nền tảng điện toán đám mây tốt nhất hiện nay

2.0K 0 0
3

CI/CD Pipeline

2.0K 0 0
1

Kubernetes là gì ?

326 0 0
2

DevOps - Delegate Access Across AWS Accounts Using IAM Roles

102 0 0
1

DevOps (ngày 7) – AWS S3 Event

237 0 0
1

100 ngày học DevOps (ngày 5) - Tích hợp Notification Slack

187 0 0
-1

100 ngày học DevOps (ngày 4)

204 0 0
-1