DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Các phương pháp bảo mật trong CI/CD Pipeline

455 2 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Làm quen với AWS

1.2K 5 0
12
Avatar

Tìm hiểu về DevOps

127 1 0
4
Avatar

Tìm hiểu về Service Mesh

1.2K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[Kubernetes] So sánh giữa Deployments, StatefulSets và DaemonSets. Khi nào nên sử dụng chúng?

833 0 1
 • Avatar
8
Avatar

Docker – Những lý do bạn nên sử dụng Docker cho triển khai ứng dụng của bạn

417 2 0
4
Avatar

Chuyện ansible trên window host

232 2 0
7
Avatar

Build Rails + Sidekiq web app in Docker

50 0 0
1
Avatar

Kubernetes - Tìm hiểu về Kubernetes service types

373 1 1
 • Avatar
4
Avatar

Bánh bao as code

241 1 1
 • Avatar
4
Avatar

Chuyện con cá, joker và vulnerabilities

342 2 0
8
Avatar

Một câu hỏi ngày xưa

442 2 3
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Một con vịt đi vào quán bar

1.0K 6 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Integration Test - Chuyện kết hợp

219 2 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Bạn có quá nhiều sự lựa chọn

542 5 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Chuyện đó không dễ lắm

1.0K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Không có gì là miễn phí cả

763 2 12
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

In calculus, love also means zero.

389 1 0
1
Avatar

Chuyện thay đổi

285 2 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Đề thi interview DevOps ở Châu Âu

3.3K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.