DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

12 bước cần làm khi chọn mua laptop cũ cho dev và sinh viên IT

99 2 0
1
Avatar

Quản lý lưu trữ hiệu quả trong Kubernetes (Phần 4 )

443 1 0
3
Avatar

Robusta nhưng không phải là coffee, Robusta này giúp bạn giám sát Kubernetes

326 1 0
3
Avatar

Quản lý lưu trữ hiệu quả trong Kubernetes (Phần 3 )

326 0 0
1
Avatar

Quản lý lưu trữ hiệu quả trong Kubernetes (Phần 2)

257 0 0
1
Avatar

Quản lý lưu trữ hiệu quả trong Kubernetes (Phần 1)

746 2 0
2
Avatar

Cách xin khoảng $5k credit từ AWS cho doanh nghiệp

1.4K 1 0
23
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 19 - Tự động hóa các tác vụ với các tập lệnh bash

Mayfest2023 DevOps
521 0 4
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 18 - SSH & máy chủ web (LAMP)

Mayfest2023 DevOps
165 1 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 17 - Text Editors - nano vs vim

Mayfest2023 DevOps
138 0 0
1
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 16 - Quản lý Hệ thống Linux, Hệ thống Tệp & Lưu trữ

Mayfest2023 DevOps
114 0 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 15 - Các lệnh Linux cho DevOps (thực tế là tất cả mọi người)

Mayfest2023 DevOps
356 1 0
1
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 14 - Bức tranh lớn: DevOps và Linux

Mayfest2023 DevOps
305 0 0
1
Avatar

Triển khai một ứng dụng trên Kubernetes cluster với ArgoCD, Minikube và Ngrok

Mayfest2023 ArgoCD DevOps
691 0 0
2
Avatar

[MongoDB P5] Cài đặt MongoDB Sharded Cluster trên K8S

1.8K 11 7
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

[MongoDB P4] Cài đặt MongoDB Sharded Cluster có khả năng scale và tính dự phòng cao

2.3K 55 3
  • Avatar
  • Avatar
58
Avatar

Docker Compose và những kiến thức cơ bản

2.0K 7 0
16
Avatar

Quản lý tài nguyên Kubernetes: Tìm hiểu về Pod, Deployment, Service, và ReplicaSet

2.1K 4 0
8
Avatar

Giới thiệu về Kubernetes và kiến trúc của nó: Khám phá các thành phần chính và mối quan hệ giữa chúng

1.0K 2 0
4
Avatar

Các bài viết ngắn phần 29

144 2 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.