+2

Quản lý lưu trữ hiệu quả trong Kubernetes (Phần 4 )

Mayfest2023

11. Chương Storage Security và Encryption

11.1. Vấn đề bảo mật

Vấn đề bảo mật đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý storage trong Kubernetes. Đảm bảo an toàn cho dữ liệu, ngăn chặn truy cập trái phép và bảo vệ thông tin nhạy cảm là những ưu tiên hàng đầu. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá các vấn đề bảo mật liên quan đến storage trong Kubernetes.

 1. Truy cập không hợp lệ: Một trong những vấn đề bảo mật phổ biến nhất liên quan đến việc truy cập trái phép vào storage. Điều này có thể xảy ra khi người dùng không được phép truy cập vào dữ liệu nhạy cảm hoặc thực hiện các hành động không được phép trên storage.
 2. Dữ liệu bị lộ: Dữ liệu nhạy cảm bị lộ là một rủi ro lớn, có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng như mất thông tin cá nhân, thông tin thương mại hoặc tài liệu bí mật.
 3. Tấn công DoS: Các tấn công Dos có thể gây ra sự cố trên hệ thống, khiến ứng dụng bị ngừng hoạt động hoặc hoạt động chậm chạp. Điều này có thể dẫn đến mất năng suất và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
 4. Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu: Việc đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong bảo mật storage. Các hệ thống lưu trữ cần phải đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ không bị thay đổi, xóa hoặc bị hư hỏng mà không có sự cho phép hợp lệ.
 5. Cấp phát và truy cập hạn chế: Quản lý quyền truy cập và cấp phát nguồn lực là một phần quan trọng của bảo mật storage. Hệ thống cần phải đảm bảo rằng chỉ những người dùng có quyền hạn thích hợp mới có thể truy cập vào tài nguyên và dữ liệu nhạy cảm.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về mã hóa dữ liệu và các giải pháp bảo mật khác trong Kubernetes.

11.2. Các giải pháp bảo mật khác trong Kubernetes

 1. Encryption at Rest:Là quá trình mã hóa dữ liệu khi nó được lưu trữ trên storage. Điều này giúp ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu, bảo vệ thông tin nhạy cảm. Kubernetes hỗ trợ mã hóa dữ liệu tại rest thông qua Kubernetes Encryption at Rest, cho phép mã hóa các tài nguyên như Secret và ConfigMap.
 2. Encryption in Transit: Đảm bảo dữ liệu được truyền an toàn giữa các thành phần của Kubernetes và giữa Kubernetes và người dùng là một yếu tố quan trọng trong bảo mật. Mã hóa dữ liệu trên đường truyền giúp bảo vệ dữ liệu khỏi bị nghe trộm, thay đổi hoặc giả mạo. Kubernetes hỗ trợ mã hóa dữ liệu trên đường truyền bằng cách sử dụng TLS (Transport Layer Security).
 3. RBAC (Role-Based Access Control): RBAC cho phép kiểm soát truy cập dựa trên vai trò của người dùng trong Kubernetes. RBAC giúp hạn chế quyền truy cập và hành động của người dùng dựa trên vai trò và trách nhiệm của họ, giúp ngăn chặn truy cập trái phép và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.
 4. Network Policies: Chính sách mạng cho phép quản lý truy cập mạng giữa các Pod và các dịch vụ bên trong cụm Kubernetes. Network Policies giúp kiểm soát lưu lượng mạng và ngăn chặn các kết nối không mong muốn, giúp bảo vệ dữ liệu và tài nguyên của ứng dụng.
 5. Pod Security Policies: Pod Security Policies (PSP) là một tập các quy tắc cho phép quản lý bảo mật ở mức Pod trong Kubernetes. PSP giúp ngăn chặn các vấn đề bảo mật liên quan đến Pod, như chạy các container với quyền cao hoặc truy cập vào tài nguyên hệ thống nhạy cảm.

Bằng cách kết hợp các giải pháp bảo mật trên, Kubernetes giúp đảm bảo an toàn cho dữ liệu và ứng dụng của bạn, giúp bảo vệ chúng khỏi các rủi ro và đe dọa liên quan đến bảo mật.

11.3. Mã hóa dữ liệu tại nơi lưu trữ và truyền tải

Mã hóa dữ liệu tại nơi lưu trữ và truyền tải là hai yếu tố quan trọng trong việc bảo mật dữ liệu trong Kubernetes. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về từng loại mã hóa này.

11.3.1. Mã hóa dữ liệu tại nơi lưu trữ (Encryption at Rest)

Mã hóa dữ liệu tại nơi lưu trữ giúp bảo vệ dữ liệu được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng, SSD hoặc các dịch vụ lưu trữ đám mây. Mục đích của mã hóa dữ liệu tại nơi lưu trữ là ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu nhạy cảm, ngay cả khi hệ thống bị xâm nhập hoặc thiết bị lưu trữ bị mất.

Kubernetes hỗ trợ mã hóa dữ liệu tại nơi lưu trữ thông qua Kubernetes Encryption at Rest. Để áp dụng mã hóa này, bạn cần cấu hình Kubernetes với một KMS (Key Management Service) và chỉ định các tài nguyên cần mã hóa, chẳng hạn như Secret hoặc ConfigMap.

11.3.2. Mã hóa dữ liệu trên đường truyền (Encryption in Transit)

Mã hóa dữ liệu trên đường truyền bảo vệ dữ liệu khi nó được truyền đi giữa các thành phần trong Kubernetes hoặc giữa Kubernetes và người dùng. Mục đích của mã hóa dữ liệu trên đường truyền là ngăn chặn người dùng độc hại nghe trộm, thay đổi hoặc giả mạo thông tin truyền đi.

Kubernetes hỗ trợ mã hóa dữ liệu trên đường truyền bằng cách sử dụng TLS (Transport Layer Security). TLS cung cấp mã hóa hai chiều giữa client và server, giúp đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn và xác thực của dữ liệu truyền đi. Để áp dụng TLS trong Kubernetes, bạn cần cấu hình Kubernetes với chứng chỉ TLS và khóa riêng tư cho các thành phần liên quan, chẳng hạn như API server, etcd hoặc Ingress controller.

Kết hợp mã hóa dữ liệu tại nơi lưu trữ và trên đường truyền, Kubernetes giúp đảm bảo an toàn cho dữ liệu và ứng dụng của bạn, ngăn chặn truy cập trái phép và giảm thiểu rủi ro liên quan đến bảo mật thông tin. Việc áp dụng các giải pháp mã hóa này không chỉ đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định về bảo mật, mà còn giúp tăng cường niềm tin của người dùng và khách hàng đối với hệ thống của bạn.

Để tận dụng tối đa các giải pháp mã hóa dữ liệu tại nơi lưu trữ và trên đường truyền trong Kubernetes, bạn cần chú ý đến những điểm sau:

 • Luôn cập nhật phiên bản Kubernetes mới nhất để tận dụng các cải tiến về bảo mật và mã hóa.
 • Sử dụng chính sách quản lý khóa an toàn để bảo vệ khóa mã hóa, chẳng hạn như kiểm soát truy cập khóa, xoay khóa định kỳ và lưu trữ khóa an toàn.
 • Kiểm tra và áp dụng các cài đặt bảo mật phù hợp với từng thành phần trong Kubernetes, chẳng hạn như hạn chế quyền truy cập API server, bật mã hóa etcd và cấu hình mạng an toàn.
 • Đảm bảo sử dụng chứng chỉ TLS hợp lệ và an toàn, tránh sử dụng chứng chỉ tự ký nếu không cần thiết.

Như vậy, thông qua việc áp dụng các giải pháp mã hóa dữ liệu tại nơi lưu trữ và trên đường truyền, Kubernetes giúp bảo vệ dữ liệu và ứng dụng của bạn trước các mối đe dọa về bảo mật, góp phần tăng cường sự an toàn và đảm bảo chất lượng dịch vụ cho người dùng cuối.

12. Container Storage Interface (CSI)

Container Storage Interface (CSI) là một tiêu chuẩn mở được thiết kế để đơn giản hóa việc tích hợp các giải pháp lưu trữ bên ngoài vào các hệ thống container orchestration, như Kubernetes. CSI giúp các nhà phát triển và người dùng dễ dàng tích hợp, sử dụng và quản lý các sản phẩm lưu trữ khác nhau mà không cần phải hiểu về cấu trúc nội bộ của hệ thống container orchestration.

Để đạt được mục tiêu này, CSI định nghĩa một tập hợp các API chuẩn cho các plugin lưu trữ để thực hiện các thao tác như tạo, gắn kết, cập nhật và xóa các volume lưu trữ. Điều này cho phép các nhà cung cấp lưu trữ tập trung vào việc cải tiến và mở rộng các tính năng của sản phẩm lưu trữ của họ, trong khi người dùng có thể sử dụng các giải pháp lưu trữ một cách nhất quán và đơn giản trong Kubernetes.

CSI đã trở thành tiêu chuẩn được ưa chuộng trong việc tích hợp giữa các giải pháp lưu trữ và hệ thống container orchestration, giúp giảm bớt sự phức tạp và tăng khả năng tương thích giữa các sản phẩm khác nhau.

12.1. Vai trò của CSI

Vai trò chính của Container Storage Interface (CSI) là đưa ra một chuẩn chung cho việc tích hợp các giải pháp lưu trữ bên ngoài vào hệ thống container orchestration như Kubernetes. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, tích hợp và sử dụng các giải pháp lưu trữ đa dạng, đồng thời đảm bảo tính tương thích và khả năng mở rộng. CSI đóng vai trò quan trọng trong các khía cạnh sau:

 1. Tích hợp đơn giản: CSI giúp đơn giản hóa quá trình tích hợp giữa các giải pháp lưu trữ và hệ thống container orchestration. Thay vì phải phát triển các plugin lưu trữ đặc thù cho từng hệ thống container orchestration, nhà cung cấp lưu trữ chỉ cần phát triển một plugin CSI tương thích.
 2. Tính tương thích: CSI giúp đảm bảo tính tương thích giữa các giải pháp lưu trữ khác nhau và hệ thống container orchestration. Người dùng không cần phải lo lắng về vấn đề tương thích khi sử dụng các giải pháp lưu trữ khác nhau.
 3. Quản lý dễ dàng: CSI đơn giản hóa việc quản lý lưu trữ trong Kubernetes, cho phép người dùng tận dụng các tính năng và công nghệ lưu trữ tiên tiến mà không cần phải hiểu chi tiết về cách thức hoạt động của hệ thống container orchestration.
 4. Khả năng mở rộng: CSI hỗ trợ khả năng mở rộng cho cả hệ thống container orchestration và giải pháp lưu trữ, giúp người dùng dễ dàng tích hợp và sử dụng các giải pháp lưu trữ mới và tiên tiến hơn trong tương lai.
 5. Hỗ trợ các tính năng lưu trữ tiên tiến: CSI đưa ra một chuẩn API cho phép người dùng tận dụng các tính năng lưu trữ tiên tiến, như snapshot, backup, và mã hóa dữ liệu, mà không cần phải biết chi tiết về từng giải pháp lưu trữ.

Nhờ những vai trò quan trọng này, CSI đóng góp vào việc cải tiến và đơn giản hóa quá trình quản lý lưu trữ trong các hệ thống container orchestration như Kubernetes, giúp người dùng có được trải nghiệm tốt hơn và hiệu quả hơn trong việc triển khai và quản lý ứng dụng của họ. Bằng cách cung cấp một giao diện tiêu chuẩn cho việc tương tác giữa hệ thống container orchestration và giải pháp lưu trữ, CSI giúp người dùng dễ dàng tích hợp, mở rộng và tận dụng các công nghệ lưu trữ mới nhất mà không phải đối mặt với những vấn đề phức tạp liên quan đến tương thích và tích hợp.

12.2. Triển khai các plugin CSI

Để triển khai và sử dụng các plugin CSI trong môi trường Kubernetes, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Tìm và chọn plugin CSI phù hợp: Trước tiên, hãy tìm kiếm và chọn một plugin CSI phù hợp với nhu cầu lưu trữ của bạn. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đã phát triển và hỗ trợ các plugin CSI cho sản phẩm của họ, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn chọn một plugin được hỗ trợ và phù hợp với yêu cầu của bạn.
 2. Triển khai plugin CSI: Sau khi chọn plugin, bạn sẽ cần triển khai nó trong cụm Kubernetes của mình. Hầu hết các plugin CSI đều đi kèm với các tài liệu và hướng dẫn chi tiết về cách triển khai, vì vậy hãy tham khảo tài liệu này để đảm bảo bạn triển khai đúng cách.
 3. Cấu hình StorageClass: Sau khi triển khai thành công plugin CSI, bạn cần tạo một StorageClass mới hoặc cập nhật một StorageClass hiện có để sử dụng plugin này. Trong định nghĩa StorageClass, bạn sẽ chỉ định trình điều khiển lưu trữ CSI (csi.storage.k8s.io) và các tham số cần thiết cho plugin.
 4. Tạo và sử dụng PersistentVolumeClaims (PVC): Khi StorageClass đã được cấu hình, bạn có thể tạo các PVC sử dụng StorageClass này. Các PVC này sẽ được định nghĩa bằng cách sử dụng plugin CSI và sẽ tương tác với hệ thống lưu trữ thông qua giao diện CSI.
 5. Theo dõi và giám sát: Sau khi triển khai và sử dụng plugin CSI, đừng quên theo dõi và giám sát hoạt động của nó. Điều này giúp đảm bảo rằng plugin hoạt động đúng cách và đáp ứng được yêu cầu về hiệu suất và độ tin cậy.

Lưu ý rằng việc triển khai và quản lý các plugin CSI có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và phiên bản của Kubernetes. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn nắm rõ các yêu cầu và quy trình cụ thể cho môi trường của bạn.

13. Các giải pháp storage phổ biến

13.1. Giới thiệu các giải pháp

Trong môi trường Kubernetes, có nhiều giải pháp lưu trữ phổ biến được sử dụng để đáp ứng nhu cầu lưu trữ của các ứng dụng và dịch vụ. Mỗi giải pháp có những đặc điểm và ưu nhược điểm riêng, tùy thuộc vào nhu cầu, hiệu suất, tính linh hoạt và độ tin cậy. Dưới đây là một số giải pháp lưu trữ phổ biến trong Kubernetes:

 1. NFS (Network File System): NFS là một giao thức lưu trữ dựa trên file, cho phép nhiều máy tính chia sẻ cùng một tập hợp tệp tin qua mạng. NFS thường được sử dụng trong các môi trường có nhiều máy chủ và ứng dụng đòi hỏi chia sẻ dữ liệu giữa các máy chủ.
 2. iSCSI (Internet Small Computer System Interface): iSCSI là một giao thức lưu trữ dựa trên block, cho phép truyền tải dữ liệu giữa máy chủ và thiết bị lưu trữ qua mạng IP. iSCSI thường được sử dụng trong các môi trường yêu cầu hiệu suất cao và hỗ trợ ứng dụng yêu cầu lưu trữ block.
 3. Ceph: Ceph là một hệ thống lưu trữ phân tán mã nguồn mở, cung cấp hiệu suất cao, tính linh hoạt và độ tin cậy. Ceph hỗ trợ cả lưu trữ block, file và object, làm cho nó trở thành một giải pháp lưu trữ đa năng phù hợp với nhiều loại ứng dụng.
 4. GlusterFS: GlusterFS là một hệ thống tập tin phân tán mã nguồn mở, được thiết kế để xử lý dữ liệu lớn và nhanh chóng mở rộng. GlusterFS cung cấp tính linh hoạt và độ tin cậy cao, thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu lưu trữ file phân tán.
 5. Cloud-native storage: Nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây như Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) và Microsoft Azure cung cấp các giải pháp lưu trữ đám mây bản địa, được tối ưu hóa cho các ứng dụng chạy trên Kubernetes. Ví dụ như Amazon EBS, Google Persistent Disk và Azure Disk Storage. Các giải pháp lưu trữ đám mây bản địa này được tạo ra để hoạt động tốt trong môi trường đám mây cụ thể, đồng thời tích hợp chặt chẽ với các dịch vụ khác của nhà cung cấp đám mây.

13.2. Ưu nhược điểm của từng giải pháp

Khi đánh giá ưu nhược điểm của từng giải pháp lưu trữ, bạn nên xem xét các yếu tố như hiệu suất, độ bền, tính linh hoạt, chi phí và sự tương thích với các công nghệ khác. Lựa chọn giải pháp lưu trữ phù hợp sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích của Kubernetes trong việc quản lý và tự động hóa việc triển khai và quản lý các giải pháp lưu trữ.

13.2.1. Amazon EBS (Elastic Block Store)

EBS là một dịch vụ lưu trữ block của AWS, cho phép tạo ra các volume lưu trữ độc lập có thể được gắn vào các máy ảo (EC2 instances) trong cùng một khu vực. EBS cung cấp hiệu suất cao, độ bền và tính linh hoạt trong việc mở rộng và giảm dung lượng lưu trữ.

 1. Ưu điểm:
  • Tích hợp chặt chẽ với các dịch vụ AWS khác.
  • Hiệu suất cao và khả năng mở rộng linh hoạt.
  • Hỗ trợ nhiều loại ổ đĩa với mức độ hiệu suất và chi phí khác nhau.
  • Độ bền dữ liệu cao và khả năng sao lưu tự động.
 2. Nhược điểm:
  • Chỉ hoạt động trong môi trường AWS.
  • Có thể tốn kém hơn so với các giải pháp lưu trữ đám mây khác.

13.2.2. Google Persistent Disk

Google Persistent Disk là một dịch vụ lưu trữ block của GCP, cung cấp các volume lưu trữ có thể được gắn vào các máy ảo (Compute Engine instances) trong cùng một khu vực hoặc khu vực lân cận. Persistent Disk cung cấp hiệu suất ổn định, độ bền cao và khả năng sao lưu tự động.

 1. Ưu điểm:
  • Tích hợp chặt chẽ với các dịch vụ GCP khác.
  • Hiệu suất ổn định và độ bền cao.
  • Hỗ trợ sao lưu tự động.
  • Khả năng chuyển đổi giữa các loại ổ đĩa mà không cần tắt máy ảo.
 2. Nhược điểm:
  • Chỉ hoạt động trong môi trường GCP.
  • Hiệu suất có thể không cao như một số giải pháp lưu trữ khác.

13.2.3. Azure Disk Storage

Azure Disk Storage: Azure Disk Storage là một dịch vụ lưu trữ block của Microsoft Azure, cho phép tạo ra các volume lưu trữ có thể được gắn vào các máy ảo (Azure Virtual Machines) trong cùng một khu vực. Azure Disk Storage cung cấp hiệu suất cao, độ bền và khả năng sao lưu dữ liệu.

 1. Ưu điểm:
  • Tích hợp chặt chẽ với các dịch vụ Microsoft Azure khác.
  • Hiệu suất cao và độ bền dữ liệu.
  • Hỗ trợ nhiều loại ổ đĩa với mức độ hiệu suất và chi phí khác nhau.
  • Hỗ trợ sao lưu dữ liệu.
 2. Nhược điểm:
  • Chỉ hoạt động trong môi trường Microsoft Azure.
  • Có thể tốn kém hơn so với các giải pháp lưu trữ đám mây khác, đặc biệt là khi sử dụng các loại ổ đĩa hiệu suất cao.

Tóm lại, khi lựa chọn giải pháp lưu trữ cho ứng dụng Kubernetes, bạn cần xem xét các yếu tố như hiệu suất, độ bền, tính linh hoạt, chi phí và sự tương thích với các công nghệ khác. Để tận dụng lợi thế của từng giải pháp lưu trữ, bạn có thể sử dụng Kubernetes để quản lý và tự động hóa việc triển khai và quản lý các giải pháp lưu trữ khác nhau.

14. Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các khái niệm và vấn đề liên quan đến lưu trữ trong Kubernetes. Chúng ta đã đề cập đến các thành phần quan trọng như Storage Classes, Dynamic Provisioning, StatefulSets và Stateful Applications, cũng như các vấn đề về giám sát, bảo mật và khôi phục hệ thống. Ngoài ra, chúng ta cũng đã so sánh các giải pháp lưu trữ phổ biến và xem xét các chiến lược sao lưu dữ liệu.

Thông qua việc nắm vững kiến thức về các khía cạnh liên quan đến lưu trữ trong Kubernetes, các nhà phát triển và quản trị viên hệ thống sẽ có thể triển khai và quản lý các ứng dụng một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính ổn định, hiệu suất và bảo mật của hệ thống.

15. Tài liệu tham khảo

 1. Kubernetes. (2021). Storage Classes. Từ https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/storage-classes/
 2. Kubernetes. (2021). Dynamic Provisioning. Từ https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/dynamic-provisioning/
 3. Kubernetes. (2021). StatefulSets. Từ https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/statefulset/
 4. Kubernetes. (2021). Storage Quotas và Limits. Từ https://kubernetes.io/docs/concepts/policy/resource-quotas/
 5. Kubernetes. (2021). Container Storage Interface (CSI). Từ https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/volumes/#csi
 6. Kubernetes. (2021). Volume Snapshot và Backup. Từ https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/volume-snapshots/
 7. Kubernetes. (2021). Storage Security và Encryption. Từ https://kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/securing-a-cluster/

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.