DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Gitlab-CI auto deploy with AWS EKS and ECR

2.0K 3 0
5
Avatar

Sự phát triển của vai trò của QA trong mô hình kiểm thử hiện đại

187 0 0
0
Avatar

Lộ trình trở thành DevOps năm 2020

4.6K 13 1
  • Avatar
8
Avatar

Tầm quan trọng của môi trường staging

4.2K 3 0
9
Avatar

Top 10 lý do để trở thành DevOps| Con đường DevOps (part 2)

465 2 1
  • Avatar
1
Avatar

Automation Setup Service Provider với Terraform

534 0 0
1
Avatar

Automated testing for Terraform

585 3 0
0
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

1.4K 12 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

1.9K 14 0
8
Avatar

Làm sao để trở thành một DevOps Engineer? | Con đường DevOps (part 1)

2.0K 9 0
7
Avatar

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 2)

2.1K 3 0
6
Avatar

[Devops] CI/CD cùng CircleCI và Deployer cho dự án Laravel

2.6K 13 5
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 1)

5.0K 9 0
7
Avatar

Cảm ngộ ban đầu về Kubernetes

2.4K 2 1
  • Avatar
13
Avatar

Container-native: developer 2019 có cần phải biết?

1.6K 11 0
17
Avatar

AWS vs Azure — So sánh 2 nền tảng điện toán đám mây tốt nhất hiện nay

5.0K 1 0
3
Avatar

CI/CD Pipeline

5.5K 3 0
2
Avatar

Kubernetes là gì ?

580 1 0
2
Avatar

DevOps - Delegate Access Across AWS Accounts Using IAM Roles

140 0 0
1
Avatar

DevOps (ngày 7) – AWS S3 Event

572 0 1
  • Avatar
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.