Avatar

VNTechies

https://vntechies.dev

🇻🇳 VNTechies Dev Blog - Kho tài nguyên mã nguồn mở với sứ mệnh đào tạo kiến thức, định hướng nghề nghiệp cho cộng đồng Cloud ☁️ DevOps 🚀

32 7 1 12.4K
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 19 - Tự động hóa các tác vụ với các tập lệnh bash

Mayfest2023 DevOps
130 0 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 18 - SSH & máy chủ web (LAMP)

Mayfest2023 DevOps
45 1 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 17 - Text Editors - nano vs vim

Mayfest2023 DevOps
50 0 0
1
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 16 - Quản lý Hệ thống Linux, Hệ thống Tệp & Lưu trữ

Mayfest2023 DevOps
38 0 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 15 - Các lệnh Linux cho DevOps (thực tế là tất cả mọi người)

Mayfest2023 DevOps
70 1 0
1
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 14 - Bức tranh lớn: DevOps và Linux

Mayfest2023 DevOps
74 0 0
1
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 13 - Tweet tiến trình của bạn với ứng dụng mới của chúng ta

373 0 1
  • Avatar
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 12 - Nhận thông tin đầu vào sử dụng con trỏ và chương trình hoàn thiện

160 0 0
3
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 11 - Biến, hằng số & kiểu dữ liệu

170 1 0
3
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 10 - Không gian làm việc của Go

141 0 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 9 - Giải thích mã Hello World

170 0 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 8 - Thiết lập môi trường DevOps cho Go & Hello World

187 0 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 7 - Bức tranh toàn cảnh: DevOps & Học một ngôn ngữ lập trình

275 1 0
4
Avatar

90 ngày DevOps - ngày 6 - DevOps - Những câu chuyện thực tế

251 0 0
4
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 5 - Kế hoạch > Viết mã > Xây dựng > Kiểm thử > Phát hành > Triển khai > Vận hành > Giám sát >

198 0 0
3
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 4 - DevOps & Agile

349 0 0
4
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 3 - Vòng đời DevOps - Tập trung vào ứng dụng

276 0 0
3
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 2 - Trách nhiệm của kỹ sư DevOps

368 2 0
6
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 1 - Giới thiệu

1.0K 12 2
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

90 Ngày DevOps 🚀

1.0K 9 0
10

Members List


Avatar

Technology stacks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.