Avatar

VNTechies

https://vntechies.dev

🇻🇳 VNTechies Dev Blog - Kho tài nguyên mã nguồn mở với sứ mệnh đào tạo kiến thức, định hướng nghề nghiệp cho cộng đồng Cloud ☁️ DevOps 🚀

32 16 1 26.7K
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 19 - Tự động hóa các tác vụ với các tập lệnh bash

Mayfest2023 DevOps
485 0 4
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 18 - SSH & máy chủ web (LAMP)

Mayfest2023 DevOps
153 1 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 17 - Text Editors - nano vs vim

Mayfest2023 DevOps
127 0 0
1
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 16 - Quản lý Hệ thống Linux, Hệ thống Tệp & Lưu trữ

Mayfest2023 DevOps
110 0 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 15 - Các lệnh Linux cho DevOps (thực tế là tất cả mọi người)

Mayfest2023 DevOps
330 1 0
1
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 14 - Bức tranh lớn: DevOps và Linux

Mayfest2023 DevOps
288 0 0
1
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 13 - Tweet tiến trình của bạn với ứng dụng mới của chúng ta

592 0 1
  • Avatar
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 12 - Nhận thông tin đầu vào sử dụng con trỏ và chương trình hoàn thiện

221 0 0
3
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 11 - Biến, hằng số & kiểu dữ liệu

269 1 0
3
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 10 - Không gian làm việc của Go

210 0 0
4
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 9 - Giải thích mã Hello World

249 0 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 8 - Thiết lập môi trường DevOps cho Go & Hello World

327 0 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 7 - Bức tranh toàn cảnh: DevOps & Học một ngôn ngữ lập trình

680 1 0
4
Avatar

90 ngày DevOps - ngày 6 - DevOps - Những câu chuyện thực tế

363 0 0
4
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 5 - Kế hoạch > Viết mã > Xây dựng > Kiểm thử > Phát hành > Triển khai > Vận hành > Giám sát >

285 0 0
3
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 4 - DevOps & Agile

620 1 0
4
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 3 - Vòng đời DevOps - Tập trung vào ứng dụng

407 0 0
3
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 2 - Trách nhiệm của kỹ sư DevOps

718 2 0
7
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 1 - Giới thiệu

1.7K 13 2
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

90 Ngày DevOps 🚀

3.2K 18 0
17

Members List


Technology stacks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.