DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Giới thiệu về Kubernetes và kiến trúc của nó: Khám phá các thành phần chính và mối quan hệ giữa chúng

1.0K 2 0
4
Avatar

Các bài viết ngắn phần 29

146 2 0
3
Avatar

Docker và các kiến thức căn bản

5.2K 29 2
  • Avatar
  • Avatar
29
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 13 - Tweet tiến trình của bạn với ứng dụng mới của chúng ta

595 0 1
  • Avatar
2
Avatar

[MongoDB P3] Hướng dẫn cài đặt và sử dụng mongodb

5.9K 31 7
  • Avatar
  • Avatar
42
Avatar

[MongoDB P2] Kiến trúc hệ thống của mongodb

2.8K 56 3
  • Avatar
  • Avatar
68
Avatar

[K8s] Xây dựng Kubernetes cluster bằng công cụ kubeadm trên Virtual Box

3.4K 5 0
12
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 12 - Nhận thông tin đầu vào sử dụng con trỏ và chương trình hoàn thiện

226 0 0
3
Avatar

[K8S Phần 22] Thao tác với Kubectl đơn giản hơn với Alias

1.4K 30 1
  • Avatar
40
Avatar

Văn hóa Devops

342 1 0
3
Avatar

Chinh phục AWS CDK - Bài 0 - IaC và AWS Cloud Development Kit

947 2 0
6
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 11 - Biến, hằng số & kiểu dữ liệu

278 1 0
3
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 10 - Không gian làm việc của Go

227 0 0
4
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 9 - Giải thích mã Hello World

263 0 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 8 - Thiết lập môi trường DevOps cho Go & Hello World

349 0 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 7 - Bức tranh toàn cảnh: DevOps & Học một ngôn ngữ lập trình

751 1 0
5
Avatar

90 ngày DevOps - ngày 6 - DevOps - Những câu chuyện thực tế

388 0 0
4
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 5 - Kế hoạch > Viết mã > Xây dựng > Kiểm thử > Phát hành > Triển khai > Vận hành > Giám sát >

291 0 0
3
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 4 - DevOps & Agile

645 1 0
4
Avatar

Làm thế nào để trở thành DevOps Engineer?

981 6 0
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.