DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

DevOps - Pet vs Cattle - Thú cưng và gia súc

260 1 0
2
Avatar

Git workflow được Google và Facebook sử dụng có gì hay ho

3.4K 22 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
36
Avatar

Kubernetes - Học cách sử dụng Kubernetes Namespace cơ bản

1.8K 5 1
 • Avatar
7
Avatar

[Kubernetes] Kubectl và các command cơ bản

1.3K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[Ansible] Một số Ansible module mà bạn nên biết

1.0K 2 0
5
Avatar

Kubernetes - Sử dụng Pod Priority và Preemption

255 2 0
2
Avatar

Site Reliability Engineer - SRE: SLI, SLA và SLO

382 0 1
 • Avatar
3
Avatar

Github Actions Tutorials: Setup Docker Hub + Github Workflow CI/CD Pipeline (Hướng dẫn từng bước)

1.0K 2 0
8
Avatar

Kubernetes - Xác định các giá trị Requests và Limits resources cho containers

589 1 0
6
Avatar

Thế nào mới là 1 DevOps thật sự

3.1K 36 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
90
Avatar

Docker tips&tricks: Làm thế nào để tối ưu hóa kích thước của một Docker Image?

586 5 0
6
Avatar

Thực hành deploy nginx với kubernetes trên portainer khi bạn không có server ?

313 2 0
4
Avatar

Microservice - Tại sao lại sử dụng Message queue?

4.0K 10 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

DevOps (Phần 1) - DevOps là gì? Văn hóa? Hay một chức danh công việc?

1.1K 2 0
10
Avatar

Làm thế nào để xác định biến môi trường cho container trong Kubernetes?

352 1 1
 • Avatar
7
Avatar

K3s là gì? Cài đặt một cụm Kubernetes cluster với K3s

1.5K 1 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Gitlab-CI auto deploy with AWS EKS and ECR

1.2K 2 0
4
Avatar

Sự phát triển của vai trò của QA trong mô hình kiểm thử hiện đại

152 0 0
0
Avatar

Lộ trình trở thành DevOps năm 2020

3.2K 11 1
 • Avatar
8
Avatar

Tầm quan trọng của môi trường staging

2.2K 3 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.