DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Hết Tết rồi update CV thôi!

1.4K 59 0
72
Avatar

Chưa tới 5 phút là thời gian đưa Python App của bạn ra ngoài Internet với BizflyCloud App Engine

706 2 0
7
Avatar

Cloud Computing - Khái niệm Cloud Computing: Cloud là gì?

760 6 0
8
Avatar

Tư duy mở trong thiết kế hệ thống High Availability

1.1K 6 0
9
Avatar

Điểm mạnh và yếu của Caprover trong triển khai production

343 0 0
3
Avatar

Các việc nên làm sau khi setup server Ubuntu (Linux) mới trên Cloud.

1.5K 12 1
 • Avatar
12
Avatar

Một nền tảng nữa giúp bạn triển khai trang web miễn phí!

2.3K 16 4
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Pulumi series - Bài 1 - hello world

587 0 1
 • Avatar
3
Avatar

Pulumi series - Bài 0 - Pulumi và infrasructure as Code

539 0 0
4
Avatar

Xây dựng hệ thống Monitor và Log sử dụng Docker

4.1K 16 4
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Service Mesh on Kubernetes - Chapter 1 - Installing Istio in Kubernetes (English)

1.0K 2 0
6
Avatar

[DEVOPS] [SCREEN] Screen đơn giản mà rất hữu ích

387 1 0
4
Avatar

What to do when facing a DDoS attack to application hosted in AWS ?

444 0 0
2
Avatar

How to prevent out-of-disk space when using Docker? (English)

2.1K 3 1
 • Avatar
6
Avatar

DevOps 101 - Router, IP address, Host là gì? Cùng tìm hiểu các khái niệm cơ bản trong Networking

1.2K 5 4
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Tác vụ Fargate được lập lịch - Scheduled Fargate Tasks với AWS CDK

181 0 0
4
Avatar

Auto reflect changes to Kubernetes ConfigMaps to other Namespaces with Reflector (English)

695 14 0
27
Avatar

DevOps 101 - DevOps là gì? Cùng học DevOps

1.6K 4 0
23
Avatar

[K8S basic] Kubernetes StatefulSet

2.1K 37 2
 • Avatar
 • Avatar
47
Avatar

Easy to list Kubernetes resource requests and limits with kube-capacity (English)

1.3K 14 0
25
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.