DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm hiểu về Service Mesh

2.7K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

[Kubernetes] So sánh giữa Deployments, StatefulSets và DaemonSets. Khi nào nên sử dụng chúng?

1.8K 0 1
 • Avatar
8
Avatar

Docker – Những lý do bạn nên sử dụng Docker cho triển khai ứng dụng của bạn

502 3 0
4
Avatar

Chuyện ansible trên window host

263 2 0
7
Avatar

Build Rails + Sidekiq web app in Docker

110 0 0
1
Avatar

Kubernetes - Tìm hiểu về Kubernetes service types

1.3K 1 1
 • Avatar
4
Avatar

Bánh bao as code

271 1 1
 • Avatar
4
Avatar

Chuyện con cá, joker và vulnerabilities

373 2 0
8
Avatar

Một câu hỏi ngày xưa

474 2 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Một con vịt đi vào quán bar

1.0K 6 8
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Integration Test - Chuyện kết hợp

272 2 4
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Bạn có quá nhiều sự lựa chọn

574 5 4
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Chuyện đó không dễ lắm

1.1K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

Không có gì là miễn phí cả

800 2 12
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

In calculus, love also means zero.

405 1 0
1
Avatar

Chuyện thay đổi

300 2 4
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Đề thi interview DevOps ở Châu Âu

3.4K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

DevOps - Pet vs Cattle - Thú cưng và gia súc

280 1 0
2
Avatar

Git workflow được Google và Facebook sử dụng có gì hay ho

4.0K 24 4
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Kubernetes - Học cách sử dụng Kubernetes Namespace cơ bản

2.4K 5 1
 • Avatar
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.