DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Automation Setup Service Provider với Terraform

266 0 0
0
Avatar

Automated testing for Terraform

307 0 0
0
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

1.1K 11 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

1.6K 13 0
8
Avatar

Tôi đã bắt đầu học DevOps như thế nào. Phần 1: Khái niệm và lộ trình

6.2K 14 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Làm sao để trở thành một DevOps Engineer? | Con đường DevOps (part 1)

1.8K 8 0
6
Avatar

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 2)

1.5K 2 0
5
Avatar

[Devops] CI/CD cùng CircleCI và Deployer cho dự án Laravel

2.1K 12 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 1)

2.9K 6 0
5
Avatar

Cảm ngộ ban đầu về Kubernetes

2.0K 2 1
 • Avatar
13
Avatar

Container-native: developer 2019 có cần phải biết?

1.5K 11 0
16
Avatar

AWS vs Azure — So sánh 2 nền tảng điện toán đám mây tốt nhất hiện nay

3.4K 0 0
3
Avatar

CI/CD Pipeline

3.5K 2 0
2
Avatar

Kubernetes là gì ?

474 0 0
2
Avatar

DevOps - Delegate Access Across AWS Accounts Using IAM Roles

130 0 0
1
Avatar

DevOps (ngày 7) – AWS S3 Event

358 0 0
1
Avatar

100 ngày học DevOps (ngày 5) - Tích hợp Notification Slack

265 0 0
-1
Avatar

100 ngày học DevOps (ngày 4)

300 0 0
-1
Avatar

100 ngày học DevOps (ngày 3)

1.2K 0 0
0
Avatar

100 ngày học DevOps (ngày 2)

706 1 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.