+4

Tự tạo thư viện trong Android chỉ với 2 bước đơn giản

Chào mọi người

Như tiêu đề có nói thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tự tạo ra một thư viện của riêng bạn và có thể xuất bản chúng để cho người khác cũng có thể dùng chúng ( bá đạo) .

Đơn giản là bạn vừa viết ra một thứ rất Awesome và bạn muốn lưu lại để lần sau có thể sử dụng lại chúng ( nhưng không phải là copy và paste từng đoạn code một ) . Không những thế bạn còn muốn cho cả thế giới cũng có thể sử dụng được thứ bạn vừa viết ra .

Oki bắt đầu nào !!!

Bước 1 : Tạo ra cái gì đó Awesome ( Android Library)

Đầu tiên tạo ra một New Module trong Project của bạn

Trong File chọn New > New Module

Như hình dưới :

Sau đó chọn Android Library và đặt tên cho thư viện của bạn VD : awesomelibrary

Và sẽ ra được như này

Trong awesomelibrary
Đầu tiên mình tạo một có một Edittext và một Textview .

Đơn giản khi nhập vào Edittext sẽ hiển thị số ký tự bạn nhập

Tạo ra một file my_view.xml có một Edittext và một Textview như dưới

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <EditText
    android:id="@+id/edt"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/tv"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/edt" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

Tiếp theo là xử lý logic trong code Java

Mình sẽ tạo ra một class MyView như này

package com.example.awesomelibrary;

import android.content.Context;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.support.constraint.ConstraintLayout;
import android.util.AttributeSet;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

/**
 * Created by buidanhnam on 6/18/2018.
 */

public class MyView extends ConstraintLayout implements BaseAction {
  private TextView textView;
  private EditText editText;

  public MyView(Context context) {
    super(context);
    initView(context);
  }

  public MyView(Context context, @Nullable AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
    initView(context);
  }

  public MyView(Context context, @Nullable AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
    super(context, attrs, defStyleAttr);
    initView(context);
  }

  private void initView(Context context) {
    inflate(context, R.layout.my_view, this);
    textView = findViewById(R.id.tv);
    editText = findViewById(R.id.edt);
    editText.addTextChangedListener(new ListenerOnTextChange() {
      @Override
      void getTextCount(int textCount) {
        textView.setText(textCount + " Characters !! ");
      }
    });
  }

  @Override
  public void setHintEditText(CharSequence hint) {
    editText.setHint(hint);
  }

  @Override
  public void setStyle(int style) {

  }

  public TextView getTextView() {
    return textView;
  }

  public EditText getEditText() {
    return editText;
  }

}

Để lắng nghe được sự kiện textChange trong EditText mình dùng addTextChangedListener()

Tiếp theo là abstract class ListenerOnTextChange implements TextWatcher

package com.example.awesomelibrary;

import android.text.Editable;
import android.text.TextWatcher;

/**
 * Created by buidanhnam on 6/18/2018.
 */

public abstract class ListenerOnTextChange implements TextWatcher {

  @Override
  public void onTextChanged(CharSequence charSequence, int i, int i1, int i2) {
    getTextCount(charSequence.length());
  }

  @Override
  public void beforeTextChanged(CharSequence charSequence, int i, int i1, int i2) {

  }

  @Override
  public void afterTextChanged(Editable editable) {

  }

  abstract void getTextCount(int textCount);
}

Mình có tạo thêm một interface BaseAction

package com.example.awesomelibrary;

/**
 * Created by buidanhnam on 6/18/2018.
 */

public interface BaseAction {

  void setHintEditText(CharSequence hint);

  void setStyle(int style);
}

Oki vậy là đã xong phần tạo Lib

Giờ bạn có thế test thử xem nó hoạt động ổn chưa .

Trong file buil.gradle của root project thêm thư viện trên vào trong dependencies như này

dependencies{
  implementation fileTree(include: ['*.jar'], dir: 'libs')
  implementation project(':awesomelibrary') // tên của mdule 
}

Hoặc cách khác chọn File chọn Project Structure chọn module app chọn Dependencies click vào dấu cộng bên phải và chọn vào Module Dependencies sau đó add Module mình vừa tạo vào

Giờ thì mình đã có thể sử dụng được Lib mình vừa tạo ra .

VD như này file activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="com.example.buidanhnam.awesomelib.MainActivity">

  <com.example.awesomelibrary.MyView
    android:id="@+id/mv"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

Và trong file MainActivity

import com.example.awesomelibrary.MyView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private MyView myView;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    myView = findViewById(R.id.mv);
    myView.setHintEditText("Enter anything ... ");
  }
}

Oki vậy là việc tạo ra Android Library đã xong Chạy thử app nó sẽ được như này :

Oki giờ sang bước 2 mình sẽ đẩy thư viện này lên chỗ nào đó cho thế giới dùng .

Bước 2 : Publish thư viện của bạn

2.1 Tạo một repo Git và đẩy code lên đó

Nếu chưa biết các bạn có thể tham khảo thêm

ở đây

2.2 Chọn server để mình config Library

Các bạn có thể dùng cái nè : Bintray hoặc cái nè : JitPack

Ở đây mình sẽ config với Bintray

Đầu tiên thêm plugins trong Buildscript Dependencies

Trong file build.gradle của root Project thêm

buildscript {
  repositories {
    google()
    jcenter()
  }
  dependencies {
    classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.0.1'
    classpath 'com.github.dcendents:android-maven-gradle-plugin:1.5'
    classpath 'com.jfrog.bintray.gradle:gradle-bintray-plugin:1.7'
    
  }
}

Trong file build.gradle của Module: library thêm

apply plugin: 'com.github.dcendents.android-maven'
apply plugin: 'com.jfrog.bintray'
Tiếp theo config Bintray trong file gradle

Trong file build.gradle của Module: library thêm

install {
  repositories.mavenInstaller {
    pom.project {
      group "com.nam.libraries"
      artifactId "awesomelib"
      version "1.0.1"
      // nó sẽ ra được như nè : 'com.nam.libraries:awesomelib:1.0.1'
    }
  }
}
bintray {
  user = UserName trong Bintray của bạn 
  key = API key trong Bintray của bạn 
  
  configurations = ['archives']
  pkg {
    repo = 'test' // đây là repo bạn tạo trên Bintray . nếu k có sẽ báo lỗi HTTP 404 
    name = 'Awesomelib' 
    userOrg = user
    licenses = ['Apache-2.0']
    publish = true
    vcsUrl = 'https://github.com/BuiDanhNam-Framgia/AwesomeLib.git' // đây là repo trên git bạn đã tạo ở bước trên 
    publicDownloadNumbers = true
    version {
      name = '0.1'
      desc = 'Gradle Bintray Plugin 1.0 final'
      vcsTag = '0.1'
    }
  }
}

Giờ thì chạy lệnh này trong terminal của Android Studio upload lên Bintray là xong .

./gradlew install bintrayUpload 

Lưu ý : các bạn cần phải tạo repo trên Bintray trước nhé nếu không có sẽ báo lỗi HTTP 404 !

Kết quả

Trên Bintray đã xuất hiện thư viện của mình như nè :

Các bạn để ý chỗ mình tô màu vàng . Đây là hai thông tin quan trọng để có thể thêm thư viện của mình vào bất kỳ Project nào .

Để sử dụng được thư viện của mình chỉ cần thêm vào trong file gradle 2 thông tin sau :

Đầu tiên trong file build.gradle của root Project

thêm https://dl.bintray.com/buidanhnam-framgia/test đây là url repo thư viện của mình

allprojects {
 repositories {
  // ...
  maven { url 'https://dl.bintray.com/buidanhnam-framgia/test' } 
 }
}

Hoặc để đơn giản hơn ( không cần thêm url Repo như trên ) các bạn cũng có thể sử dụng Add to JCenter .

Việc này sẽ add package của bạn vào repo JCenter . Và phần lớn thứ viện của bên thứ 3 các bạn đang sử dụng đều được thêm vào trong repo JCenter . Các bạn có thể thấy jcenter() tự động được thêm vào trong Android Studio .

Như bên dưới đây :

File build.gradle của root Project

allprojects {
  repositories {
    google()
    jcenter()
  }
}

Tiếp theo các bạn chỉ cần thêm thư viện của mình vào trong dependencies của build.gradle như bên dưới là xong .

dependencies {
 // ...
 implementation ''com.nam.libraries:awesomelib:1.0.1''
}

Build lại project và tận hưởng thành quả thôi

Tổng kết

Hi vọng bài hướng dẫn trên của mình có thể giúp ích được cho các bạn phần nào đó .

Cảm ơn các bạn rất nhiều ! Một số nguồn mình thao khảo : https://developer.android.com/studio/projects/android-library https://www.theguardian.com/technology/developer-blog/2016/dec/06/how-to-publish-an-android-library-a-mysterious-conversation

https://github.com/codepath/android_guides/wiki/Building-your-own-Android-library


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.