Nguyen Tuan Anh

@nguyen.tuan.anhe

Report

Tạo Chat Head Bubble giống Messenger

135 1 0
1

Data Class và Parcelable trong Kotlin

74 1 0
7

[Android] Những Design Pattern thông dụng trong Android

1.0K 6 0
7

[Android] Handler, Looper và HandlerThread hoạt động như thế nào?

339 1 0
2

[Android] Kotlin và những điều kì diệu

387 0 0
3

[Android] Có thể bạn chưa biết - Retrofit

2.8K 4 1
6

[Android] Có thể bạn chưa biết - MediaPlayer

396 0 0
3

[Android] Có thể bạn chưa biết - Fragment

1.7K 4 0
15