Android

Android

Sort by: Newest posts

Sử dụng MediaPlayer để chạy Video trong Android

458 0 0
0

Push Notification trên android với Azure Notification Hubs (ANH)

288 0 0
0

ReactNative framework hỗ trợ phát triển ứng dụng đa nền tảng

1.4K 0 0
0

Quản lý bộ nhớ của ứng dụng trong Android

1.4K 3 0
-1

Làm việc với Intent trong Phát triển ứng dụng Android

640 0 0
0

OpenCV part4 : Nhận dạng chữ (Optical Character Recognition)

2.6K 3 2
0

Sending Operations to Multiple Threads

315 1 0
0

Xây dựng ứng dụng di động với ionic

2.6K 1 0
1

COVER: REALM - A MOBILE DATABASE AND A REPLACEMENT FOR SQLITE & CORE DATA (P1)

281 3 2
4

Giới thiệu Butter Knife, thư viện hỗ trợ gán view và callback vào các trường và hàm dành cho Android

4.4K 4 1
0

Invoking Method

614 2 0
0

Hướng dẫn tạo màn hình splash trong android

903 1 1
0

Khái quát về kiểm thử trên SmartPhone - Android

779 2 0
3

Giới thiệu Model View Presenter trong Android

6.5K 3 4
0

Tìm hiểu cách sử dụng font icon Awesome trên Android

370 2 0
0

[Android TV] Phần 1: Bắt đầu với TV apps

731 3 0
2

Android Material Design (Tìm hiểu về Animations & Transitions)

1.0K 3 1
1

Use facebook sdk in android

530 0 0
0

Tìm hiểu về json web token (JWT)

17.6K 18 5
20

OpenCV part3: Sử dụng openCV tạo thực tế ảo trên android (Make An Augmented Reality for Android with openCV)

365 1 0
1