Android

Android

Sort by: Newest posts

Android Material Design (Tìm hiểu về Animations & Transitions)

1.0K 3 1
1

Use facebook sdk in android

519 0 0
0

Tìm hiểu về json web token (JWT)

16.9K 18 5
19

OpenCV part3: Sử dụng openCV tạo thực tế ảo trên android (Make An Augmented Reality for Android with openCV)

357 1 0
1

Unit Test dùng để làm gì và kinh nghiệm viết Unit Test tốt nhất

19.9K 6 3
1

Kiểm thử Game Android

742 1 0
0

TẠO CUSTOM COMPOUND VIEWS TRONG ANDROID

1.5K 5 0
3

Custom View extend ViewGroup

764 3 1
3

[Android Smaller APK] Part2: Minifying code

421 2 0
2

Hướng dẫn sử dụng Singleton để quản lý game trong Unity3D

2.0K 0 0
0

Một số lưu ý khi thực hiện kiểm thử trên Android

329 0 4
2

Direct Share Android Marshmallow Direct Share

77 1 0
0

Luận về UI trên smartphone : tại sao việc liên tục thêm chức năng sẽ phá hỏng một ứng dụng?

907 7 4
8

Android Material Design Specification!

574 2 3
2

Một số vấn đề cần lưu ý khi estimate project Android

446 7 1
4

OkHttp 3

3.6K 1 3
3

Những công cụ cần thiết khi làm ứng dụng Android, những class, những thư viện dành cho từng tính năng và so sánh đồng thời với iOS

1.6K 12 1
10

Tìm hiểu Google Cloud Messageing (GCM) trong Android

2.2K 1 1
2

Thư viện load ảnh Glide cho ứng dụng Android

6.2K 2 1
6

Sửa lỗi rò rỉ bộ nhớ trong Android - OutOfMemoryError

1.5K 6 0
2