Trần Thành Nghĩa

@tran.thanh.nghia

Report

Tìm hiểu Kotlin Coroutines trong Android

44 0 0
1

Học React Native từ cơ bản đến nâng cao - Phần 3: Dựng giao diện đơn giản và 1 số chia sẻ cá nhân

641 2 0
3

Tìm hiểu thư viện Android Architecture Components

177 3 1
4

Tìm hiểu về Flutter và ví dụ chạy demo đơn giản Flutter

399 0 2
4

Tìm hiểu về Garbage Collector và 4 loại tham chiếu Strong Reference, Weak Reference, Soft Reference, Phantom Reference

217 4 0
3

Học React Native từ cơ bản đến nâng cao - Phần 2: Khái niệm cơ bản trong React Native và 1 số chia sẻ cá nhân

1.6K 4 2
7

Học React Native từ cơ bản đến nâng cao - Phần 1 Hướng dẫn cài đặt và chạy "Hello world"

6.5K 9 6
8

Hướng dẫn sử dụng StickyItem

185 0 0
1

Tạo StatusLayout - Android

263 2 6
2

Tạo Trình Đọc Sách Điện Tử Với EPUB (Phần 2- Triển khai code demo EPUB Reader)

228 2 0
3

Performance Profiling Tools - Phần 1

520 2 0
1

Tạo ứng dụng đọc sách điện tử với EPUB (Phần 1- Cấu trúc Epub)

526 3 1
3

Tìm Hiểu Data Binding Library - Part 2

325 3 3
0

Tìm hiểu Data Binding Library - Part 1

619 1 0
1