MayFest2022

MayFest2022

Sort by: Newest posts
Avatar

Sau khi bỏ được anchor, trong tương lai object detection sẽ bỏ được hoàn toàn NMS?

1.5K 2 0
5
Avatar

"Đu đỉnh" Bitcoin với Binance CLI nhà làm

1.9K 10 13
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Series tìm hiểu về các phần mềm độc hại xưa và nay (phần 3)

693 12 6
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

[Paper Explain] Thủ thuật cho các mạng CNN trong Classification

2.5K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Responsive web với Framework Skeleton

592 33 5
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Làm gì khi mô hình học máy thiếu dữ liệu có nhãn - Phần 1 - Tổng quan về Active Learning

2.7K 12 0
34
Avatar

Virtual scroller Vuejs

250 0 0
2
Avatar

Tổng quan Lập trình hướng đối tượng qua ví dụ cụ thể

7.2K 49 0
49
Avatar

Thao tác cơ bản với khung dữ liệu trong R (phần 1)

4.2K 0 0
4
Avatar

Public localhost tới internet thông qua Ngrok

8.0K 13 8
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

[Paper Explain] JoJoGAN for One Shot Face Stylization

264 1 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Cleaning dữ liệu với một số package có sẵn, tại sao không nhỉ?

779 1 0
9
Avatar

Giá trị của một Developer nằm ở đâu?

868 5 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Kubernetes Patterns - Behavioral Patterns: Service Discovery

1.9K 5 4
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Một số mô hình an toàn thông tin

2.3K 0 0
9
Avatar

Series tìm hiểu về các phần mềm độc hại xưa và nay (phần 2)

665 14 8
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Tips Và Tricks giúp bạn chuyên nghiệp hơn trong Javascript

1.9K 42 7
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Code Exploit Server như Portswigger để khai thác web

4.0K 0 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Sử dụng inheritance(kế thừa) trong Javascript

331 0 0
1
Avatar

[Paper Explain] Cheaper Pre-training Lunch: An Efficient Paradigm for Object Detection

132 1 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.