+3

[DEVOPS] [SCREEN] Screen đơn giản mà rất hữu ích

Xin chào các mọi người. Vẫn là series DevOps của mình. Bài tiếp theo là chủ đề screen.

I. Screen là gì

1.1. Một số thông tin về Screen

image.png Screen là một tool khá hay ho. Nó được sử dụng kết hợp với SSH. Nếu bạn làm việc thực sự nhiều với SSH thì bạn nên biết cả Screen.

Screen cho phép tạo ra nhiều subconnect hay nhiều phiên kết nối hoặc có thể hiểu có thể tạo ra nhiều cửa sổ thao tác cùng lúc thực hiện nhiều việc chỉ với một session SSH. Ngoài ra kết nối có thể hoạt động ngay cả khi kết nối ssh bị ngắt. Screen cũng giúp bạn thao tác với nhiều cửa sổ ngay trong cùng một session ssh.

Screen có sẵn trên Ubuntu. Ngoài ra cũng có thể cài trên Linux.

1.2. Các lệnh làm việc với Screen

Lệnh tạo một socket screen mới
screen

Tạo một của sổ trong socket mới và socket mới nếu chưa có socket hoặc socket đó đã dettach. Nếu đang trong 1 socket thì chỉ tạo thêm một của sổ trong socket đó.
Ctrl a + c

Chuyển màn hình giữa các của sổ
Ctrl a + a
Ctrl a + 0
Ctrl a + 1
Ctrl a + 2...

Show các cửa sổ trong session hiện tại
Ctrl a + w
Ctrl a + " (với các ký tự viết hoa hoặc đặc biệt bạn kết hợp thêm Shift cùng ký tự đó, dú vị Shift a = A )

Đổi tên cửa sổ hiện tại
Ctrl a + A

Chia màn hình hiện tại thành 2 theo chiều dọc
Ctrl a + |

Chia màn hình hiện tại thành 2 theo chiều ngang
Ctrl a + S

Chuyển giữa các màn hình
Ctrl a + tab

Đóng toàn bộ các cửa sổ trên màn hình hiện tại
Ctrl a + Q

Lệnh tắt một socket bất kỳ
screen -XS 4323 quit

Lệnh show các socket kết nối
screen -ls

Lệnh ngắt tạm thời một socket
screen -d 4323
Nếu muốn tạo thêm một socket khác có thể dùng lệnh này sau đó tạo thêm socket mới

Hoặc
Ctrl a + d
Dettach socket hiện tại

Lệnh kết nối lại một socket đang Detached
screen -r 4323
image.png

II. Cài đặt Screen

Trên Ubuntu đã có sẵn nên trong hướng dẫn cài đặt trên Linux. Bước 1: Cập nhật
sudo yum update && sudo yum upgrade

Bước 2: Cài đặt dependency
sudo yum install epel-release

Bước 3: Cài đặt Screen
sudo yum install screen

Bước 4: Kiểm tra
screen --vesion

Cám ơn mọi người đã đọc bài viết của mình và khi đọc xong xin cho mình ý kiến phản hồi. Bài viết sau có hay hơn chính là nhờ vào các ý kiến phản hồi của các bạn. Nếu thấy bài viết có ích thì cho mình 1 upvote. Mình xin cám ơn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.