DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Kubernetes Series - Bài 4 - Services: expose traffic cho pod

13.3K 19 37
 • Avatar
 • Avatar
92
Avatar

Docker: Deploy Nginx, Let's Encrypt web service có SSL đơn giản nhất

1.3K 3 0
3
Avatar

Kubernetes Series - Bài 3 - ReplicationControllers and other controller

9.6K 12 5
 • Avatar
 • Avatar
100
Avatar

Kubernetes Series - Bài 2 - Kubernetes Pod: thành phần để chạy container

17.5K 17 4
 • Avatar
 • Avatar
96
Avatar

Kubernetes Series - Bài 1 - Kubernetes là gì?

25.0K 64 9
 • Avatar
 • Avatar
109
Avatar

Hồi ức của một Data Engineer (nửa mùa)

3.9K 10 14
 • Avatar
 • Avatar
40
Avatar

Để học AWS thì phải bắt đầu từ đâu ?

6.7K 29 7
 • Avatar
 • Avatar
46
Avatar

Tìm hiểu DevOps và một số kiến thức cơ bản khi mới bắt đầu

3.7K 1 0
1
Avatar

Tất cả những điều cần biết về Microservices

1.3K 5 0
3
Avatar

Một số kiến thức và services cơ bản nhất khi tiếp cận AWS

1.2K 4 0
19
Avatar

Tương tác với Kubernetes sử dụng Golang (P2)

553 0 0
3
Avatar

gRPC là gì? Vũ khí tối thượng tăng tải Microservices

4.0K 15 0
22
Avatar

Tìm hiểu về Service Mesh (phần tiếp theo)

4.6K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

REST API là gì? Cách thiết kế REST API có thể bạn chưa biết

3.7K 22 2
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

[CI/CD-P1] Install Jenkins with Docker

4.5K 4 1
 • Avatar
7
Avatar

Tương tác với Kubernetes sử dụng Golang (P1)

1.2K 0 0
6
Avatar

Các phương pháp bảo mật trong CI/CD Pipeline

1.1K 3 5
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Làm quen với AWS

1.4K 4 0
15
Avatar

Tìm hiểu về DevOps

362 1 0
4
Avatar

Tìm hiểu về Service Mesh

9.8K 12 3
 • Avatar
 • Avatar
21
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.