DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Bạn có quá nhiều sự lựa chọn

716 6 4
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Chuyện đó không dễ lắm

1.3K 8 6
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Không có gì là miễn phí cả

922 2 12
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

In calculus, love also means zero.

459 1 0
1
Avatar

Chuyện thay đổi

339 2 4
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

DevOps - Pet vs Cattle - Thú cưng và gia súc

461 2 0
3
Avatar

Git workflow được Google và Facebook sử dụng có gì hay ho

6.0K 28 4
 • Avatar
 • Avatar
41
Avatar

Kubernetes - Học cách sử dụng Kubernetes Namespace cơ bản

5.8K 6 1
 • Avatar
10
Avatar

[Kubernetes] Kubectl và các command cơ bản

8.7K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

[Ansible] Một số Ansible module mà bạn nên biết

2.6K 5 0
7
Avatar

Kubernetes - Sử dụng Pod Priority và Preemption

612 2 0
3
Avatar

Site Reliability Engineer - SRE: SLI, SLA và SLO

2.8K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Github Actions Tutorials: Setup Docker Hub + Github Workflow CI/CD Pipeline (Hướng dẫn từng bước)

2.6K 4 0
13
Avatar

Kubernetes - Xác định các giá trị Requests và Limits resources cho containers

3.0K 2 0
7
Avatar

Thế nào mới là 1 DevOps thật sự

5.0K 58 8
 • Avatar
 • Avatar
119
Avatar

Docker tips&tricks: Làm thế nào để tối ưu hóa kích thước của một Docker Image?

1.7K 7 1
 • Avatar
10
Avatar

Thực hành deploy nginx với kubernetes trên portainer khi bạn không có server ?

604 3 0
5
Avatar

Microservice - Tại sao lại sử dụng Message queue?

15.7K 17 4
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

DevOps (Phần 1) - DevOps là gì? Văn hóa? Hay một chức danh công việc?

2.1K 2 0
10
Avatar

Làm thế nào để xác định biến môi trường cho container trong Kubernetes?

901 1 1
 • Avatar
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.