DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Các phương pháp bảo mật trong CI/CD Pipeline

1.2K 3 5
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Làm quen với AWS

1.4K 4 0
15
Avatar

Tìm hiểu về DevOps

378 1 0
4
Avatar

Tìm hiểu về Service Mesh

10.5K 13 3
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

[Kubernetes] So sánh giữa Deployments, StatefulSets và DaemonSets. Khi nào nên sử dụng chúng?

6.3K 3 1
 • Avatar
10
Avatar

Docker – Những lý do bạn nên sử dụng Docker cho triển khai ứng dụng của bạn

790 3 0
4
Avatar

Chuyện ansible trên window host

451 2 0
7
Avatar

Build Rails + Sidekiq web app in Docker

657 0 0
1
Avatar

Kubernetes - Tìm hiểu về Kubernetes service types

8.5K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Bánh bao as code

305 1 1
 • Avatar
4
Avatar

Chuyện con cá, joker và vulnerabilities

511 2 0
8
Avatar

Một câu hỏi ngày xưa

525 2 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Một con vịt đi vào quán bar

1.1K 6 8
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Integration Test - Chuyện kết hợp

496 2 5
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Bạn có quá nhiều sự lựa chọn

691 6 4
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Chuyện đó không dễ lắm

1.3K 7 6
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Không có gì là miễn phí cả

881 2 12
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

In calculus, love also means zero.

452 1 0
1
Avatar

Chuyện thay đổi

337 2 4
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

DevOps - Pet vs Cattle - Thú cưng và gia súc

411 1 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.