thought

thought

Sort by: Newest posts
Avatar

[Tản mạn] Hệ thống đề xuất và việc mai mối

286 1 0
6
Avatar

[Tản mạn] Nếu máy nhìn người, điều nó thấy là ...

133 0 0
3
Avatar

Một công việc tệ

2.0K 12 8
  • Avatar
  • Avatar
45
Avatar

Hành trình của lý do

259 1 3
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Tôi sợ code bug, tôi sợ trễ deadline, tôi sợ…

913 9 6
  • Avatar
  • Avatar
24
Avatar

Lên thuyền

306 2 2
  • Avatar
  • Avatar
11
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.