Nguyễn Huy Hùng

@hungnh

Report

Method :pluck và :select khi làm việc với Rails ActiveRecord

134 1 0
9

Một số giải pháp insert nhiều bản ghi vào cơ sở dữ liệu (slide)

183 0 1
6

Một số lời khuyên khi review code

749 5 2
11

Tìm hiểu Sed cơ bản

481 0 0
3

Tùy chỉnh lệnh rails generate để giới hạn số lượng file/thư mục được tạo ra

227 3 0
4

Sử dụng grep và biểu thức chính quy để tìm kiếm text

631 1 0
5

Tìm hiểu Awk cơ bản

836 3 0
6

Git Merging vs. Rebasing

1.9K 4 0
13

Nguyên tắc SOLID trong lập trình Ruby

324 8 2
8

Làm thế nào để viết Git commit hiệu quả?

757 5 0
9

Giới thiệu sơ lược về Ajax

379 1 1
3

Một vài bug nổi tiếng trong ngành khoa học máy tính

258 0 0
7

[Github] Xem comment của pull request như thế nào?

227 0 0
4

Kỹ thuật tạo các trang tĩnh (static pages) trong Rails

534 7 0
8

Ký hiệu ~> và >= trong Gemfile

164 2 2
6

Một số mẹo khi sử dụng Rails Console trong Ubuntu

423 2 0
3

[Tutorial] Viết chức năng thêm, bớt text field nhập liệu với jQuery

594 3 0
3

File .htm và .html khác nhau như thế nào?

2.9K 2 0
4

Tầm quan trọng của việc chia sẻ đối với quá trình học tập

377 0 0
3

[Ubuntu OS] Gõ tiếng Việt kiểu TELEX với Sublime Text 3

4.1K 1 6
6