Nguyễn Huy Hùng

@hungnh

Report

Method :pluck và :select khi làm việc với Rails ActiveRecord

96 1 0
8

Một số giải pháp insert nhiều bản ghi vào cơ sở dữ liệu (slide)

173 0 1
6

Một số lời khuyên khi review code

323 5 2
11

Tìm hiểu Sed cơ bản

204 0 0
3

Tùy chỉnh lệnh rails generate để giới hạn số lượng file/thư mục được tạo ra

193 3 0
3

Sử dụng grep và biểu thức chính quy để tìm kiếm text

396 1 0
5

Tìm hiểu Awk cơ bản

447 2 0
6

Git Merging vs. Rebasing

1.5K 4 0
10

Nguyên tắc SOLID trong lập trình Ruby

311 8 2
8

Làm thế nào để viết Git commit hiệu quả?

647 5 0
8

Giới thiệu sơ lược về Ajax

297 1 1
3

Một vài bug nổi tiếng trong ngành khoa học máy tính

218 0 0
7

[Github] Xem comment của pull request như thế nào?

202 0 0
4

Kỹ thuật tạo các trang tĩnh (static pages) trong Rails

465 7 0
8

Ký hiệu ~> và >= trong Gemfile

156 2 0
5

Một số mẹo khi sử dụng Rails Console trong Ubuntu

362 2 0
3

[Tutorial] Viết chức năng thêm, bớt text field nhập liệu với jQuery

521 3 0
3

File .htm và .html khác nhau như thế nào?

2.4K 2 0
4

Tầm quan trọng của việc chia sẻ đối với quá trình học tập

290 0 0
3

[Ubuntu OS] Gõ tiếng Việt kiểu TELEX với Sublime Text 3

3.2K 1 5
6