Nguyễn Huy Hùng

@hungnh

Method :pluck và :select khi làm việc với Rails ActiveRecord

70 1 0
8

Một số giải pháp insert nhiều bản ghi vào cơ sở dữ liệu (slide)

162 0 1
6

Một số lời khuyên khi review code

265 5 2
11

Tìm hiểu Sed cơ bản

119 0 0
3

Tùy chỉnh lệnh rails generate để giới hạn số lượng file/thư mục được tạo ra

172 3 0
3

Sử dụng grep và biểu thức chính quy để tìm kiếm text

260 1 0
5

Tìm hiểu Awk cơ bản

275 2 0
6

Git Merging vs. Rebasing

1057 3 0
10

Nguyên tắc SOLID trong lập trình Ruby

252 7 2
8

Làm thế nào để viết Git commit hiệu quả?

583 4 0
8

Giới thiệu sơ lược về Ajax

229 0 1
3

Một vài bug nổi tiếng trong ngành khoa học máy tính

180 0 0
6

[Github] Xem comment của pull request như thế nào?

179 0 0
4

Kỹ thuật tạo các trang tĩnh (static pages) trong Rails

393 5 0
8

Ký hiệu ~> và >= trong Gemfile

144 2 0
5

Một số mẹo khi sử dụng Rails Console trong Ubuntu

317 2 0
3

[Tutorial] Viết chức năng thêm, bớt text field nhập liệu với jQuery

384 3 0
3

File .htm và .html khác nhau như thế nào?

2055 2 0
4

Tầm quan trọng của việc chia sẻ đối với quá trình học tập

229 0 0
3

[Ubuntu OS] Gõ tiếng Việt kiểu TELEX với Sublime Text 3

2531 1 4
6