Uiza

Những nguyên tắc đảm bảo tính dễ đọc của method (Cyclomatic Complexity) - dành cho người mới lập trình

2.3K 18 0
6

Live blogging sử dụng Sails JS Framework

649 1 0
0

Lotus introduction

72 0 0
0

Web page content extraction

78 0 0
0

Tổng quan về đảm bảo chất lượng phần mềm

5.9K 2 0
1

Giới thiệu về WebRTC

2.5K 9 0
1

React.js làm cho Ajax trở nên cực kì đơn giản

3.0K 16 0
4

Các setting trong Viblo

274 2 3
0

ベトナム労働許可証取得に必要な書類一式

1.3K 0 0
1

PHP Sadness : What , Why and How to avoid (Part 1 )

197 3 4
0

A little bit of ReactJS

283 3 1
2

Giới thiệu Multipeer Connectivity Framework và xây dựng ứng dụng chát đơn giản sử dụng MPC Framework1

300 2 0
0

Thiết lập một máy chú Linux đa chức năng

959 2 0
1

DDoS

567 1 0
0

TÌM HIỂU ACTION BAR COMPAT TRONG ANDROID – PHẦN 2

2.2K 2 0
0

Hướng dẫn dùng gem send sms cho rails + gem donenv để load các biến môi trường

524 1 0
1

Messenger using websocket-protobuf

1.1K 1 0
0

BDD với Cucumber trong Ruby on Rails

660 2 0
2

List & Card on Android 5.0 Lollipop

291 0 1
0

Location-Based Services trong Android (phần 1)

853 2 0
0