Pham Thanh Tra

@pham.thanh.tra

Report

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG JIRA ĐƠN GIẢN NHẤT CHO DEVELOPER

676 3 1
5

TÌM HIỂU VỀ THỬ NGHIỆM BẢO MẬT (SECURITY TESTING)

95 0 0
0

Những câu hỏi phỏng vấn ứng viên Test Manual

944 0 0
0

Tổng hợp Thử nghiệm ứng dụng: Phương pháp, công cụ, kế hoạch thử nghiệm

176 0 0
0

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 2)

139 0 0
0

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 1)

299 0 0
0

Thuận lợi và khó khăn khi sử dụng một số mô hình phát triển phần mềm

320 3 0
2

BIG DATA NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỬ NGHIỆM

201 0 0
0

13 MẸO ĐỂ VIẾT TESTCASE CHO BẤT KỲ ỨNG DỤNG NÀO

2.1K 4 0
0

QUẢN LÝ DỮ LIỆU THỬ KIỂM TRONG KIỂM THỬ PHẦN MỀM

141 1 0
0

Sự khác nhau giữa Static Testing và Dynamic Testing

1.4K 0 0
0

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỰA CHỌN KỸ THUẬT KIỂM THỬ TỐT NHẤT?

356 0 0
0

Import và Export CSV (Phần 2)

503 0 0
1

Import và Export CSV (Phần 1)

1.9K 2 0
2

Những câu hỏi phổ biến và câu trả lời về Database Testing dành cho QA

2K 1 0
0

Kiểm tra và Xác thực việc Sao lưu và Phục hồi CSDL

581 0 0
0

Làm thế nào để thực hiện kiểm tra BACKEND

461 4 0
2

PHÂN BIỆT BLACK BOX TEST VÀ WHITE BOX TEST, SƠ LƯỢC MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG BLACK BOX TEST

10.6K 4 0
1