Pham Thanh Tra

@pham.thanh.tra

Report

Thử nghiệm dựa trên rủi ro: Quy trình thực hiện

42 0 0
0

Thử nghiệm dựa trên rủi ro: Quản lý rủi ro, cách tiếp cận

72 0 0
2

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG JIRA ĐƠN GIẢN NHẤT CHO DEVELOPER

1.1K 3 2
5

TÌM HIỂU VỀ THỬ NGHIỆM BẢO MẬT (SECURITY TESTING)

217 0 0
0

Những câu hỏi phỏng vấn ứng viên Test Manual

1.0K 1 1
0

Tổng hợp Thử nghiệm ứng dụng: Phương pháp, công cụ, kế hoạch thử nghiệm

216 0 0
0

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 2)

166 0 0
0

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 1)

355 0 0
0

Thuận lợi và khó khăn khi sử dụng một số mô hình phát triển phần mềm

367 3 0
2

BIG DATA NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỬ NGHIỆM

209 0 0
0

13 MẸO ĐỂ VIẾT TESTCASE CHO BẤT KỲ ỨNG DỤNG NÀO

2.3K 4 0
0

QUẢN LÝ DỮ LIỆU THỬ KIỂM TRONG KIỂM THỬ PHẦN MỀM

152 1 0
0

Sự khác nhau giữa Static Testing và Dynamic Testing

1.6K 0 0
0

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỰA CHỌN KỸ THUẬT KIỂM THỬ TỐT NHẤT?

376 0 0
0

Import và Export CSV (Phần 2)

591 0 0
1

Import và Export CSV (Phần 1)

2.4K 2 0
2

Những câu hỏi phổ biến và câu trả lời về Database Testing dành cho QA

2.1K 1 0
0

Kiểm tra và Xác thực việc Sao lưu và Phục hồi CSDL

633 0 0
0

Làm thế nào để thực hiện kiểm tra BACKEND

504 4 0
2

PHÂN BIỆT BLACK BOX TEST VÀ WHITE BOX TEST, SƠ LƯỢC MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG BLACK BOX TEST

11.8K 4 1
1