Pham Thanh Tra

@pham.thanh.tra

Report

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG JIRA ĐƠN GIẢN NHẤT CHO DEVELOPER

190 2 1
5

TÌM HIỂU VỀ THỬ NGHIỆM BẢO MẬT (SECURITY TESTING)

27 0 0
0

Những câu hỏi phỏng vấn ứng viên Test Manual

186 0 0
0

Tổng hợp Thử nghiệm ứng dụng: Phương pháp, công cụ, kế hoạch thử nghiệm

83 0 0
0

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 2)

64 0 0
0

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 1)

198 0 0
0

Thuận lợi và khó khăn khi sử dụng một số mô hình phát triển phần mềm

269 2 0
1

BIG DATA NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỬ NGHIỆM

182 0 0
0

13 MẸO ĐỂ VIẾT TESTCASE CHO BẤT KỲ ỨNG DỤNG NÀO

2K 4 0
0

QUẢN LÝ DỮ LIỆU THỬ KIỂM TRONG KIỂM THỬ PHẦN MỀM

130 1 0
0

Sự khác nhau giữa Static Testing và Dynamic Testing

1.1K 0 0
0

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỰA CHỌN KỸ THUẬT KIỂM THỬ TỐT NHẤT?

321 0 0
0

Import và Export CSV (Phần 2)

403 0 0
1

Import và Export CSV (Phần 1)

1.4K 2 0
2

Những câu hỏi phổ biến và câu trả lời về Database Testing dành cho QA

1.6K 1 0
0

Kiểm tra và Xác thực việc Sao lưu và Phục hồi CSDL

487 0 0
0

Làm thế nào để thực hiện kiểm tra BACKEND

410 4 0
2

PHÂN BIỆT BLACK BOX TEST VÀ WHITE BOX TEST, SƠ LƯỢC MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG BLACK BOX TEST

9.2K 4 0
1