Gem

Gem

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về public_activity gem với Rails

10 0 0
1

Tích hợp và gửi thông báo về slack với gem Slack Notifier

25 0 0
1

Tích hợp chức năng thanh toán dễ dàng với gem active_merchant

111 0 0
1

Học cách dùng gem Ruby-progessbar: Thư viện hiển thị progress bar trong Ruby

122 1 0
4

Management role in rails app with gem pundit

44 0 0
2

Add gem "bootstrap3-datetimepicker-rail" sử dụng datetime trong rails

230 0 0
1

Hệ thống lại các Gem thường dùng trong quá trình phát triển sản phẩm Ruby on Rails

87 0 0
2

SEO tốt hơn với gem sitemap_generator

68 0 0
0

Priora gem sắp xếp độ ưu tiên của các object trong Ruby

40 0 0
2

Background Job with gem sidekiq

240 0 0
2

Thêm tính năng chia sẽ lên mạng xã hội vào ứng dụng Rails của bạn với gem Social Share Button

78 0 0
2

Active Admin trong Rails

119 0 0
0

Có thể bạn đã biết, tổng hợp 19 gem thường dùng không thể bỏ qua trong năm 2019

79 0 0
0

7 Ruby Gems có thể bạn chưa biết

95 0 0
0

Background Job with gem delayed_job

140 0 0
0

Password protect (en/decrypt) any data, seamlessly

70 1 0
0

Hierarchical tree with Ancestry

48 0 0
1

Gem Simple Form

29 0 0
0

Cron job with gem whenever

382 0 0
2

Rảnh rỗi sinh nông nổi: Thử commit cho gem Faker của Ruby

358 0 3
7