Gem

Gem

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về public_activity gem với Rails

26 0 0
1

Tích hợp và gửi thông báo về slack với gem Slack Notifier

58 0 0
1

Tích hợp chức năng thanh toán dễ dàng với gem active_merchant

119 0 0
1

Học cách dùng gem Ruby-progessbar: Thư viện hiển thị progress bar trong Ruby

140 1 0
4

Management role in rails app with gem pundit

98 0 0
2

Add gem "bootstrap3-datetimepicker-rail" sử dụng datetime trong rails

326 0 0
2

Hệ thống lại các Gem thường dùng trong quá trình phát triển sản phẩm Ruby on Rails

109 0 0
2

SEO tốt hơn với gem sitemap_generator

87 0 0
0

Priora gem sắp xếp độ ưu tiên của các object trong Ruby

54 0 0
2

Background Job with gem sidekiq

343 0 0
2

Thêm tính năng chia sẽ lên mạng xã hội vào ứng dụng Rails của bạn với gem Social Share Button

102 0 0
2

Active Admin trong Rails

155 0 0
0

Có thể bạn đã biết, tổng hợp 19 gem thường dùng không thể bỏ qua trong năm 2019

86 0 0
0

7 Ruby Gems có thể bạn chưa biết

107 0 0
0

Background Job with gem delayed_job

189 0 0
1

Password protect (en/decrypt) any data, seamlessly

80 1 0
0

Hierarchical tree with Ancestry

58 0 0
1

Gem Simple Form

37 0 0
0

Cron job with gem whenever

494 0 0
2

Rảnh rỗi sinh nông nổi: Thử commit cho gem Faker của Ruby

375 0 3
7