Gem

Gem

Sort by: Newest posts

Gem paper_trail

22 0 0
1

Rails bundler

62 0 0
1

Gems for common validators

32 0 0
1

Tìm hiểu về public_activity gem với Rails

42 0 0
1

Tích hợp và gửi thông báo về slack với gem Slack Notifier

133 0 0
2

Tích hợp chức năng thanh toán dễ dàng với gem active_merchant

128 0 0
1

Học cách dùng gem Ruby-progessbar: Thư viện hiển thị progress bar trong Ruby

162 1 0
4

Management role in rails app with gem pundit

307 0 0
2

Add gem "bootstrap3-datetimepicker-rail" sử dụng datetime trong rails

458 0 0
2

Hệ thống lại các Gem thường dùng trong quá trình phát triển sản phẩm Ruby on Rails

152 0 0
2

SEO tốt hơn với gem sitemap_generator

115 0 0
0

Priora gem sắp xếp độ ưu tiên của các object trong Ruby

67 0 0
2

Background Job with gem sidekiq

577 0 0
2

Thêm tính năng chia sẽ lên mạng xã hội vào ứng dụng Rails của bạn với gem Social Share Button

153 0 0
2

Active Admin trong Rails

220 0 0
0

Có thể bạn đã biết, tổng hợp 19 gem thường dùng không thể bỏ qua trong năm 2019

95 0 0
0

7 Ruby Gems có thể bạn chưa biết

133 0 0
0

Background Job with gem delayed_job

286 0 0
2

Password protect (en/decrypt) any data, seamlessly

104 1 0
0

Hierarchical tree with Ancestry

68 0 1
1