android và java

android và java

Sort by: Newest posts
Avatar

15 JAVA CODING BEST PRACTICES CHO NGƯỜI MỚI

133 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Pass data between destinations

48 0 0
0
Avatar

VARIABLES IN JAVA

103 0 0
1
Avatar

Gluon Mobile: một framework tạo ứng dụng mobile đa nền tảng khác

193 0 0
2
Avatar

Những website tự học lập trình hiệu quả

171 1 1
  • Avatar
1
Avatar

In app purchase trong Android (Phần 2)

941 1 1
  • Avatar
1
Avatar

Callback là gì, Callback trong Java

1.6K 3 1
  • Avatar
5
Avatar

Thuật ngữ Persistence Data

1.5K 1 0
1
Avatar

Chia để trị và một số bài toán thú vị

1.2K 0 0
2
Avatar

RecyclerView scale center item

527 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Làm thế nào để Set/HashSet đảm bảo các phần tử không trùng lặp

576 0 0
2
Avatar

Sự khác nhau giữa Oracle JDK và OpenJDK

428 0 0
1
Avatar

Cách sử dụng @Data của Lombok

1.9K 0 0
2
Avatar

Một số mẹo sử dụng @ToString của Lombok

376 0 0
2
Avatar

JDBC là gì? không cần học JDBC đâu

6.6K 1 0
-6
Avatar

[4 tính chất của lập trình hướng đối tượng] - Bộ tứ siêu đẳng? - Phần 1

3.4K 5 0
7
Avatar

Upload file bằng uri trên android

920 1 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Nhập đạo RxJava cho người không biết gì (phần 1)

120 2 0
0
Avatar

Nguyên lý SOLID: Liskov Substitution Principle

341 1 0
0
Avatar

Unit test với Mockito

408 1 0
2

android và java


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.