android và java

android và java

Sort by: Newest posts
Avatar

Pass data between destinations

26 0 0
0
Avatar

VARIABLES IN JAVA

94 0 0
1
Avatar

Gluon Mobile: một framework tạo ứng dụng mobile đa nền tảng khác

145 0 0
2
Avatar

Những website tự học lập trình hiệu quả

167 1 1
  • Avatar
1
Avatar

In app purchase trong Android (Phần 2)

643 1 0
1
Avatar

Callback là gì, Callback trong Java

1.1K 2 1
  • Avatar
4
Avatar

Hướng dẫn decompile Android APP APK

3.3K 3 0
1
Avatar

Thuật ngữ Persistence Data

1.1K 1 0
1
Avatar

Chia để trị và một số bài toán thú vị

744 0 0
2
Avatar

RecyclerView scale center item

438 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Làm thế nào để Set/HashSet đảm bảo các phần tử không trùng lặp

411 0 0
1
Avatar

Sự khác nhau giữa Oracle JDK và OpenJDK

362 0 0
1
Avatar

Cách sử dụng @Data của Lombok

1.2K 0 0
1
Avatar

Một số mẹo sử dụng @ToString của Lombok

280 0 0
2
Avatar

JDBC là gì? không cần học JDBC đâu

4.7K 0 0
-5
Avatar

[4 tính chất của lập trình hướng đối tượng] - Bộ tứ siêu đẳng? - Phần 1

3.0K 4 0
6
Avatar

Upload file bằng uri trên android

697 1 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Nhập đạo RxJava cho người không biết gì (phần 1)

111 2 0
0
Avatar

Nguyên lý SOLID: Liskov Substitution Principle

300 1 0
0
Avatar

Unit test với Mockito

329 1 0
2

android và java


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.