newbie

newbie

Sort by: Newest posts
Avatar

Từ điển IT - P1: UI, GUI, CLI và API

292 3 4
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Newbie thì nên trình bày CV như nào??

655 5 0
5
Avatar

Doanh nghiệp không trả lương tương xứng cho giá trị của nhân viên

1.0K 4 1
 • Avatar
18
Avatar

Tìm hiểu về clip-path trong CSS

8.9K 9 3
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

[CSS]: max(), min(), clamp(): when the size is no longer fixed

299 0 0
2
Avatar

VUEJS: Import and Preview Image

2.2K 5 0
6
Avatar

Javascript - == & ===

208 1 1
 • Avatar
6
Avatar

Javascript: Working with Date Object

438 0 4
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P4): new

283 3 5
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P2)

584 6 0
8
Avatar

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P1)

1.1K 13 7
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Tạo màn hình Login sử dụng RXSwift + MVVM

852 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.