+4

Bảng Cheat-Sheet tham khảo cho Unit Test dễ dàng hơn

Để tiện cho việc tra cứu các lệnh viết Unit test trong C#, mình post lại một bài tổng hợp, trong đó đưa ra một bản đầy đủ các cheat-sheet (tham khảo nhanh) đối với viết Unit-Test cho các chương trình chạy bằng C# nhé.

MSTest Unit Testing Framework Cheat Sheet

Download file PDF tại đây

Link tham khảo tại đây: https://www.automatetheplanet.com/mstest-cheat-sheet/

NUnit Unit Testing Framework Cheat Sheet

Download file PDF tại đây

Link tham khảo tại đây: https://www.automatetheplanet.com/nunit-cheat-sheet/

WebDriver Locators Cheat Sheet

Download file PDF tại đây

Link tham khảo tại đây: https://www.automatetheplanet.com/applications/exhaustive-webdriver-locators-cheat-sheet/

Selenium WebDriver C# Cheat Sheet

Download file PDF tại đây

Link tham khảo tại đây: https://www.automatetheplanet.com/applications/selenium-webdriver-csharp-cheat-sheet/


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí