+13

Học TensorFlow với JavaScript

Bài viết này sẽ giúp các bạn chưa từng sử dụng TensorFlow nếm thử xem nó hoạt động ra sao, có gì vui vẻ thú vị hay không. TensorFlow là một công cụ, một bộ framework hoàn chỉnh giúp lập trình Machine Learning dễ dàng hơn bao giờ hết.

Các bài học được dịch từ video của khóa học online này: https://www.lynda.com/TensorFlow-tutorials/Learning-TensorFlow-JavaScript/737783-2.html

 • Giới thiệu về TensorFlow
 • Sự khác biệt giữa phiên bản Python và JS
 • Giới thiệu về Machine Learning
 • Demo TensorFlow có thể làm được gì
 • Tạo một dự án ban đầu với TensorFlow
 • Các khái niệm cơ bản trong lập trình TensorFlow
 • Tensors và biến
 • operation hoặc opts
 • Giới thiệu về model
 • Giới thiệu các lớp neuron
 • Khám phá một dự án Machine Learning hoàn chỉnh
 • Ví dụ về việc nhập dự án
 • Khám phá các tập dữ liệu training
 • Khám phá model và lớp
 • Khám phá cách training model
 • Xem ví dụ trực tiếp
 • Chủ đê nâng cao
 • Sử dụng các mô hình đã training sẵn từ TensorFlow Python đưa sang TensorFlow JS
 • Kết quả thu được

Mời các bạn xem 4 video tổng hợp dưới đây:


Phần 1. Mở đầu và cài đặt môi trường

Link xem online: https://vimeo.com/298187770


Phần 2. TensorFlow cơ bản

Link xem online: https://vimeo.com/298188516


Phần 3. Một dự án TensorFlow đầy đủ

Link xem online: https://vimeo.com/298188880


Phần 4. Nâng cao

Link xem online: https://vimeo.com/298189869


Thực hành

Còn đây là file bài tập thực hành được đính kèm, các bạn hãy tham khảo:

https://drive.google.com/file/d/1xcHeViSTzKIqVRS1oxq6qu_MXCePEtbj/view?usp=sharing


Bài này dịch từ một khóa học online có trả phí, vì vậy các bạn hãy xem cẩn thận nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.