CentOS

CentOS

Sort by: Newest posts
Avatar

Bài 9 : Cài đặt vuls (vulnerability scanner) quét các lỗ hổng và các phần miềm dịch vụ của các máy chủ trong cụm microk8s

1.6K 3 0
5
Avatar

Hướng dẫn cài đặt Python 3.7 trên CentOS 7

860 1 0
4
Avatar

[Series CentOS ] Phần 1: Đặt IP tĩnh siêu nhanh bằng tool NMCLI

720 0 0
2
Avatar

Thêm tất cả alias vào máy mới trong vòng 5s (không cần tìm và copy)

209 1 0
3
Avatar

Một số lệnh Iptables hay dùng trong việc quản lý hệ thống tường lửa CentOS (version không Hàn Lâm)

4.2K 2 4
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Cài đặt và cấu hình Subdomain trên Nginx CentOS 7

7.4K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Tổng hợp các câu lệnh cần nhớ khi làm việc trên hệ điều hành Linux (Phần 2 - Quản trị hệ thống)

405 0 1
 • Avatar
7
Avatar

Tổng hợp các câu lệnh cần nhớ khi làm việc trên hệ điều hành Linux (Phần 1 - Quản lý các tập tin)

602 0 1
 • Avatar
3
Avatar

Cài đặt Neo4j Trên Centos7

207 1 0
0
Avatar

Zimbra Mail Server on CentOS (Part 2)

1.1K 0 0
3
Avatar

Zimbra Mail Server on CentOS (Part 1)

1.0K 0 0
2
Avatar

Tuning memory trên Redhat/CentOS 7

1.4K 2 0
0
Avatar

Giảm dung lượng Amazon EBS Volume trên Linux

890 1 3
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Chia sẻ kinh nghiệm deploy Ruby on Rails trên CentOS

851 5 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

MySQL với CentOS

1.6K 0 1
 • Avatar
1
Avatar

Cài đặt PHP server trên VPS Amazon EC2 Micro

3.5K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

[Linux]Create AD in linux system and join domain in different operating systems

4.7K 0 0
3
Avatar

How to install selenium test in Centos OS

1.0K 1 1
 • Avatar
1
Avatar

Layer 4 vs Layer 7 Load Balancing on Linux

8.1K 32 1
 • Avatar
20
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.