Jenkins

Jenkins

Sort by: Newest posts

CI-CD Lab - Sử dụng Jenkins, Nginx deploy dự án ReactJS (UmiJS) lên AWS EC2

1.2K 6 3
16

Lập Trình Jenkins là gì

130 0 0
0

Di chuyển Jenkins sang server mới

80 0 0
0

DevOps phần 2 - Tích hợp CI/CD vào project Laravel đơn giản

810 4 0
2

Một Continuous Delivery hoàn chỉnh là như thế nào ? Một công cụ thường dùng có vai trò gì trong một quy trình CD ?

193 0 0
1

Tìm hiểu về jenkins - Thử deploy một trang web

1.3K 2 0
4

Tìm hiểu về jenkins - Tổng quan và cài đặt

1.0K 2 0
1

Continuous Integration for PHP projects using Jenkins/GitHub

388 0 1
1

Jenkins configuration with Maven and GitHub

120 1 0
1

Create Jenkins Job and Clone Repository From GitHub

269 0 0
2

Tìm hiểu về Jenkins và CI/CD

4.0K 3 0
1

Tích hợp liên tục trong Ruby on Rails với Jenkins và Docker Compose

310 0 0
2

Build Jenkins, dockers, rails project

634 1 0
3

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

2.4K 4 0
2

Jenkins Pipeline for beginners

4.5K 10 2
9

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

8.7K 6 10
10

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

3.2K 1 3
4

CI/CD with Jenkins (P2)

1.1K 5 2
1

Continuous Integration with Jenkins - Bài 2: Cài đặt và cấu hình Jenkins

13.7K 5 12
10

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

296 1 0
4