Jenkins

Jenkins

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Jenkins và CI/CD

65 0 0
0

Tích hợp liên tục trong Ruby on Rails với Jenkins và Docker Compose

84 0 0
2

Build Jenkins, dockers, rails project

428 0 0
3

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

1.7K 3 0
2

Jenkins Pipeline for beginners

2.8K 10 2
8

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

6.1K 4 10
9

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

2.1K 1 3
4

CI/CD with Jenkins (P2)

786 3 1
1

Continuous Integration with Jenkins - Bài 2: Cài đặt và cấu hình Jenkins

10.0K 4 12
8

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

227 1 0
4

Continuous Integration with Jenkins - Bài 1: Giới thiệu về CI và Jenkins

13.8K 11 1
12

Build Và Deploy app iOS tự động sử dụng Jenkins

1.5K 1 0
2

CI/CD with Jenkins (P1)

4.7K 6 0
2

Part 3 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Tích hợp CI / CD

2.0K 4 1
6

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

1.4K 1 5
1

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction

2.0K 6 1
2

Hướng dẫn viết plugin cơ bản cho jenkins trên OSX

283 0 0
1

Jenkins - Install & Security

566 0 1
0

Giới thiệu về Jenkins: Một Open Source Continuous Integration Server

10.5K 2 3
2