+18

Máy tính hoạt động như thế nào (cập nhật v2.0)?

Bài này đã được chỉnh sửa, đưa thêm nhiều thông tin hơn vào bài viết

Bài viết đăng dưới dạng Google Slide bên dưới, Nếu nó không hiện ra thì bạn hãy xem trực tiếp bằng link sau đây nhé:

https://docs.google.com/presentation/d/1DOmetfLAeZUtL9PzzIxCkU_QNf9MDUu6uLaRib-fWe4/edit?usp=sharing

Chúng ta cũng có thể xem thêm các video sau đây của kênh Khan Academy, rất trực quan và dễ hiểu về Phần cứng và Phần mềm máy tính hoạt động ra sao nhé:


Khan Academy and Code.org | Binary & Data


Khan Academy and Code.org | CPU, Memory, Input & Output


Khan Academy and Code.org | Hardware and Software


How computer memory works - Kanawat Senanan


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.