+23

Một trang Web hoạt động như thế nào?

Làm thế nào một trang web khi truy cập bằng địa chỉ url Ví dụ: https://google.com/ lại có thể hiển thị được. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu cách thức hoạt động của nó nhé. Vì mình viết bài dưới dạng html động interactive. Nên mình k đưa nội dung vào trang viblo được. Các bạn hãy vào link bên dưới nhé.


Các bạn vào link sau đây để đọc nhé: MỘT TRANG WEB HOẠT ĐỘNG RA SAO?All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.