Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Chương 1: Bắt đầu với Selenium IDE

6.9K 2 1
2

Giao tiếp với người Nhật và kinh nghiệm khi giao tiếp với khách hàng Nhật trong dự án (Phần 2)

705 0 0
1

Tổng quan về kiểm thử phần mềm

2.1K 2 0
1

Giải quyết vấn đề khi requirement không đầy đủ

357 2 0
2

Cookies testing

472 3 0
0

What is End to End Testing?

3.3K 5 0
2

Kiểm tra ứng dụng website với các quy trình chuẩn

452 3 0
0

Các loại lỗi gặp phải khi thực hiện game testing

2.6K 0 0
0

Giới thiệu về UX _ User Experience trong khi kiểm thử

665 2 0
2

Tìm hiểu về Calabash cho IOS

246 0 0
0

Mọi thứ về Cross browser testing (Kiểm thử nhiều trình duyệt) - Là gì, Tại sao, Như thế nào, Ai, Khi nào và Ở đâu

2.0K 0 0
0

Codeception Phần 3: Acceptance test

187 0 0
0

Kiểm thử chuyển đổi cơ sở dữ liệu: Hộp Đen hay Hộp Trắng?

356 6 0
5

JMeter

1.0K 1 0
0

Tìm hiểu về Monkey Testing trong kiểm thử phần mềm

2.5K 1 0
0

Giao tiếp với người Nhật và kinh nghiệm khi giao tiếp với khách hàng Nhật trong dự án

3.6K 4 0
0

Giới thiệu về WebpageTest

495 2 0
0

Học kiểm thử API trong 10 phút

14.3K 6 1
2

Những lưu ý khi kiểm thử một ứng dụng xây dựng theo kiến trúc cloud Computing

352 5 0
3

Framework Test UI cho ứng dụng android

1.2K 3 0
2