Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Selenium - Questions & Answers

2.1K 0 2
0

Testers Vs. Developers

239 1 0
0

Những lầm tưởng về nghề kiểm thử phần mềm

121 0 0
0

10 lý do tại sao lỗi của bạn bị từ chối . Là một QA/tester bạn sẽ làm gì trong trường hợp đó!

913 10 4
17

Quản lý rủi ro trong dự án phần mềm

1.3K 2 0
0

Phương pháp kiểm thử trang web thương mại điện tử

1.4K 4 0
0

Kiểm thử Game trên Mobile

898 0 1
2

Giới thiệu một số cú pháp truy vấn của calabash

83 0 0
0

Luận về UI trên smartphone : tại sao việc liên tục thêm chức năng sẽ phá hỏng một ứng dụng?

953 7 4
8

Những mục tiêu theo từng giai đoạn của một tester (Từ Beginer đến Professional )

2.7K 2 3
2

Hướng dẫn kiểm thử tự động cho Android (continuous integration testing)

794 2 0
3

Sử dụng Calabash cho Android

285 1 0
0

Test your Nodejs code using Mochajs

375 3 1
1

Data Flow Testing

1.4K 1 0
0

Chương 1: Bắt đầu với Selenium IDE

7.2K 2 1
2

Giao tiếp với người Nhật và kinh nghiệm khi giao tiếp với khách hàng Nhật trong dự án (Phần 2)

747 0 0
1

Tổng quan về kiểm thử phần mềm

2.3K 2 0
1

Giải quyết vấn đề khi requirement không đầy đủ

399 2 0
2

Cookies testing

489 3 0
0

What is End to End Testing?

3.6K 5 0
2