Testing

Testing

Sort by: Newest posts

6 lời khuyên cho các Tester/QA trong việc đặt câu hỏi

1.0K 5 1
7

Unit Test dùng để làm gì và kinh nghiệm viết Unit Test tốt nhất

20.0K 6 3
1

Kiểm thử Game Android

822 1 0
0

Một số lưu ý khi thực hiện kiểm thử trên Android

352 0 4
2

10 Qualities that Can Make You a Good Tester

140 0 0
0

Giới thiệu cơ bản về User Interface

1.0K 2 0
2

Pairwise testing và cách tự liệt kê test case thủ công.

5.3K 11 0
11

Chương 1: Bắt đầu với Selenium IDE (tiếp)

867 0 0
2

Android testing using Ranorex tool

716 0 1
0

Basic Checklist for Testing

638 0 0
0

Tìm hiểu về Selenium - Questions & Answers

2.1K 0 2
0

Testers Vs. Developers

247 1 0
0

Những lầm tưởng về nghề kiểm thử phần mềm

126 0 0
0

10 lý do tại sao lỗi của bạn bị từ chối . Là một QA/tester bạn sẽ làm gì trong trường hợp đó!

940 10 4
17

Quản lý rủi ro trong dự án phần mềm

1.5K 2 0
0

Phương pháp kiểm thử trang web thương mại điện tử

1.4K 4 0
0

Kiểm thử Game trên Mobile

909 0 1
2

Giới thiệu một số cú pháp truy vấn của calabash

85 0 0
0

Luận về UI trên smartphone : tại sao việc liên tục thêm chức năng sẽ phá hỏng một ứng dụng?

980 8 4
8

Những mục tiêu theo từng giai đoạn của một tester (Từ Beginer đến Professional )

3.0K 2 3
2