Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Chuẩn bị cho việc viết Testcase và nâng cao hiệu quả test

2.4K 1 0
0

Các loại kiểm thử ứng dụng Mobile

473 0 0
2

Các mẹo trong việc thiết kế dữ liệu test

912 1 0
2

Giới thiệu về Buffer overflow

3.8K 2 0
0

Năng suất của QA trong phát triển ứng dụng di động

61 0 0
0

Checklist cho việc phát triển và kiểm tra chất lượng ứng dụng trên mobile - 17 điểm cần nhớ trước khi phát triển 1 ứng dụng.

1.1K 10 0
7

Các lỗi thường gặp trong kiểm thử database

679 1 0
2

Công việc phân tích yêu cầu trong một dự án phần mềm

3.8K 0 0
0

Kiểm thử trường hợp dữ liệu sai (không hợp lệ) là gì và làm thế nào để viết các test cases cho cho trường hợp dữ liệu sai?

765 0 0
0

Tìm hiểu yêu cầu và thực hiện kiểm thử chay

255 2 0
4

Phương pháp tổ chức team test (Phần 1)

804 0 0
2

6 lời khuyên cho các Tester/QA trong việc đặt câu hỏi

1.1K 5 1
8

Unit Test dùng để làm gì và kinh nghiệm viết Unit Test tốt nhất

20.1K 6 3
1

Kiểm thử Game Android

870 1 0
0

Một số lưu ý khi thực hiện kiểm thử trên Android

373 0 4
2

10 Qualities that Can Make You a Good Tester

149 0 0
0

Giới thiệu cơ bản về User Interface

1.2K 2 0
2

Pairwise testing và cách tự liệt kê test case thủ công.

5.7K 12 0
13

Chương 1: Bắt đầu với Selenium IDE (tiếp)

921 0 0
2

Android testing using Ranorex tool

766 0 1
0