Thieu Thi Ngoc Anh

@ngocanh0210

Selenium WebDriver : Hướng dẫn chụp ảnh màn hình và tạo sự kiện hover chuột trên thanh menu

55 0 0
2

TestNG Data Provider với Excel

42 2 0
1

System Testing: What? Why? & How?

79 0 0
0

Kiểm thử vòng lặp

49 0 0
0

7 loại lỗi phần mềm mà mỗi người kiểm thử viên nên biết

115 1 0
0

Tại sao, thế nào và khi nào thì nên sử dụng kiểm thử ứng dụng tự động?

33 0 0
0

pCloudy Hands-on Review: Kiểm thử ứng dụng di động trên thiết bị thực

35 0 0
0

Tầm quan trọng của việc Tester giao tiếp với Developer

104 0 0
0

Quá trình kiểm thử thực tế trong một môi trường thật hoặc một môi trường công ty

151 0 0
0

10 sai lầm cần tránh khi kiểm thử ứng dụng mobile

186 1 0
1

5 Important Diagrams That Testers Need to Learn How to Use

191 0 0
0

Làm thế nào để kiểm thử một ứng dụng mà không có các yêu cầu?

147 1 0
0

Mobile Testing

131 1 0
0

Retesting và Regression Testing – Tester nên thực hiện Regression testing bao nhiêu lần?

1575 1 0
1

Kiểm thử giao diện trên các thiết bị thông minh

149 1 0
0

Làm thế nào để có được một công việc kiểm thử phần mềm

93 0 0
2

Một số vấn đề Tester cần lưu ý khi tham gia vào quá trình test

825 0 0
0