Translated Article

Translated Article

Sort by: Newest posts
Avatar

State Transition Testing - Kiểm thử chuyển đổi trạng thái là gì? Sơ đồ, Kỹ thuật, Ví dụ

427 0 0
0
Avatar

Hướng dẫn test gửi thông báo lên Firebase sử dụng FCM + Postman

247 0 0
1
Avatar

Web Application Testing: Hướng dẫn 8 bước để thực hiện kiểm trử trang web

108 0 0
0
Avatar

Interrupt Testing - Kiểm thử gián đoạn trên ứng dụng di động

87 0 0
0
Avatar

Reliability Testing: Định nghĩa, phương pháp, công cụ hỗ trợ, ví dụ

787 0 0
0
Avatar

Kanban là gì? Thẻ, Bảng, Nguyên tắc cốt lõi và Thực hành

321 0 0
1
Avatar

Hướng dẫn thực hiện Protocol Testing: L2 & L3

178 1 0
1
Avatar

Destructive Testing là gì? Kỹ thuật, phương pháp và ví dụ

178 1 0
1
Avatar

Module Time trong Python

895 0 0
2
Avatar

Làm thế nào để tích hợp Storefrontui với NuxtJs?

174 0 0
1
Avatar

Kiểm thử hiệu suất của ứng dụng trên thiết bị di động: CheckList, Tools (Andriod & iOS)

150 0 0
0
Avatar

Master test plan

258 0 0
0
Avatar

Transitioning-State trong VueJS

130 0 0
2
Avatar

3 quan niệm sai lầm chính mà các Tester nên loại bỏ

167 0 0
1
Avatar

QA hết thời?

224 1 0
0
Avatar

Cải tiến quy trình Kiểm thử (TPI) bằng Mô hình PDCA

119 1 0
1
Avatar

Hướng dẫn thực hiện Database (Data) Testing với những TestCases đơn giản

475 0 0
0
Avatar

5 bước để bắt đầu với kiểm thử dựa trên rủi ro

57 0 0
0
Avatar

Các đầu mục khi viết Test Checklist

1.4K 1 0
1
Avatar

Kỹ thuật Test Estimation dự án phần mềm: Hướng dẫn chi tiết

1.6K 0 0
0

Translated Article


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.