Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Testing with JUnit in Java

18.6K 3 1
3

Chương 1: Bắt đầu với Selenium IDE (tiếp)

469 0 0
1

So sánh Native App, Web App, Hybrid App và Website

3.7K 3 0
6

Test automation trends of 2016

277 0 0
1

[Bài dịch] Test data là gì? Hướng dẫn thiết kế test data

3.5K 2 0
1

Sự khác nhau giữa System testing và Acceptance Testing

11.3K 2 0
1

Khi nào một bug không phải là bug?

2.5K 0 1
0

Agile testing cho người mới bắt đầu.

1.1K 3 0
0

TÌM HIỂU VỀ A/B TESTING & A/B TESTING TOOL

3.0K 1 0
2

Thủ thuật vận dụng Base64 nâng cao tạo file ảnh như ý muốn

429 13 3
7

Một vài điểm khác biệt khi tạo Test Plan cho dự án Automation test

492 0 0
0

Cucumber automation testing

678 0 0
0

Giới thiệu quy trình kiểm thử hệ thống điện thoại

636 2 0
2

Quy trình phát triển phần mềm

27.2K 40 1
19

Chương 1: Bắt đầu với Selenium IDE (tiếp)

288 0 1
1

IOS testing using ranorex tool

334 0 0
0

Sử dụng file PDF trên Google Drive dễ dàng hơn

2.5K 2 0
1

Kiểm thử phần mềm các cấp độ ( Phần I)

2.9K 1 0
2

Tips luyện thi chứng chỉ ISTQB Foundation

6.8K 2 0
5

Chuẩn bị cho việc viết Testcase và nâng cao hiệu quả test

2.2K 1 0
0