Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Chương 1: Bắt đầu với Selenium IDE (tiếp)

278 0 1
1

IOS testing using ranorex tool

323 0 0
0

Sử dụng file PDF trên Google Drive dễ dàng hơn

2.1K 2 0
1

Kiểm thử phần mềm các cấp độ ( Phần I)

2.7K 1 0
2

Tips luyện thi chứng chỉ ISTQB Foundation

6.4K 2 0
5

Chuẩn bị cho việc viết Testcase và nâng cao hiệu quả test

2.1K 1 0
0

Các loại kiểm thử ứng dụng Mobile

395 0 0
2

Các mẹo trong việc thiết kế dữ liệu test

815 1 0
2

Giới thiệu về Buffer overflow

2.4K 1 0
1

Năng suất của QA trong phát triển ứng dụng di động

58 0 0
0

Checklist cho việc phát triển và kiểm tra chất lượng ứng dụng trên mobile - 17 điểm cần nhớ trước khi phát triển 1 ứng dụng.

1.0K 9 0
6

Các lỗi thường gặp trong kiểm thử database

515 1 0
2

Công việc phân tích yêu cầu trong một dự án phần mềm

3.2K 0 0
0

Kiểm thử trường hợp dữ liệu sai (không hợp lệ) là gì và làm thế nào để viết các test cases cho cho trường hợp dữ liệu sai?

615 0 0
0

Tìm hiểu yêu cầu và thực hiện kiểm thử chay

220 2 0
4

Phương pháp tổ chức team test (Phần 1)

732 0 0
2

6 lời khuyên cho các Tester/QA trong việc đặt câu hỏi

965 5 1
7

Unit Test dùng để làm gì và kinh nghiệm viết Unit Test tốt nhất

19.9K 6 3
1

Kiểm thử Game Android

750 1 0
0

Một số lưu ý khi thực hiện kiểm thử trên Android

334 0 4
2